Struyk Verwo Infra

Nieuws

Struyk Verwo Infra in Netwerk Betonketen

MVO

Beton als materiaal, betrokkenheid van alle stakeholders, regionale samenwerking en inbreng van de kennis en ervaring van de voorlopers. Dit zijn absolute voorwaarden voor duurzame recycling. Netwerk Betonketen smeedt deze tot een geheel. Struyk Verwo Infra is met Cycle for Concrete één van die pioniers.

Gemeenten, provincies en aannemers willen graag werken met duurzame materialen en als het gaat om beton is er heel veel mogelijk. Iedereen wil bijdragen aan een duurzamer leefomgeving door het terugdringen van zowel gebruik van primaire grondstoffen, als het afvalprobleem. Maar hoe organiseer je dat? Netwerk Betonketen brengt alle betrokken partijen met elkaar in contact om dat te realiseren.

Betonketenoverleg
Er zijn inmiddels – verspreid over heel Nederland – zo’n dertien Betonketens. Het eerste doel was om elkaar binnen een regio goed te leren kennen en vervolgens te vertrouwen. Ook al hebben leveranciers, opdrachtgevers, gemeenten, slopers en aannemers een andere positie binnen de keten, voor het realiseren van duurzame beton heb je elkaar onvoorwaardelijk nodig.

De laatste jaren is er sprake van een duidelijke verschuiving in denkwijze. Eerst was er veel weerstand, maar nu willen alle betrokken partijen zoveel mogelijk duurzaam recyclen. Het – waar mogelijk – ongerept laten van de natuur ligt een ieder na aan het hart. En dat je dat alleen door een gezamenlijke aanpak kunt bereiken, zit inmiddels in ieders hoofd.

  • Maar hoe pakken wij dit aan?
  • Hoe voldoe ik bijvoorbeeld aan alle wettelijke eisen?
  • Hoe kom ik aan betongranulaat?
  • Hoe borg ik dat projecten ook echt duurzaam worden gerealiseerd?

Voor de beantwoording van dat soort vragen en het vinden van concrete oplossingen is er het Betonketenoverleg.

Regionale samenwerking loont
Na drie jaar Betonketenoverleg is er een aantal concrete resultaten geboekt. Hergebruik begint bij de opdrachtgever, bijvoorbeeld de gemeente. Die moet ervoor zorgen dat er in een bestek concrete eisen worden gesteld ten aanzien van het toepassen van duurzame producten op basis van gerecyclede materialen. Netwerk Betonketen realiseert realistische doelstellingen. Daar zijn dus geen ingewikkelde aanpassingen voor nodig en daar kan dus onverkort op worden ingezet .

Struyk Verwo Infra
Struyk Verwo Infra gaat met Cycle for Concrete een stap verder door betonnen bestratingsproducten aan het einde van hun levensduur retour te halen en als hoogwaardige grondstof te verwerken in nieuw te leveren betonnen stenen en tegels aan de opdrachtgever. Hierbij wordt bij beschikbaarheid 75% van het grind in het onderbeton vervangen. De deklaag blijft intact, zodat ieder gewenst uiterlijk mogelijk is. De gradaties van het gebroken puin die ongeschikt zijn voor bestratingsproducten gebruiken CRH-zusterbedrijven eveneens in hun eindproducten. Zo wordt 100% van het schone betonpuin hoogwaardig hergebruikt.

Struyk Verwo Infra neemt actief deel aan ongeveer de helft van de regionale Betonketens. Zij is een groot voorstander van hergebruik. Struyk Verwo Infra heeft met haar concept Cycle for Concrete inmiddels in diverse regio’s veel ervaring opgedaan. Door die ervaring in te brengen bij de regionale Betonketens kan zij anderen op weg helpen. Tegelijkertijd kan zij zelf leren van ervaringen van de andere betrokken partijen in de samenwerking. Met als uiteindelijk doel om gezamenlijk de penetratie van duurzame bouwproducten significant te vergroten.

Duurzaam beton hoofdstedelijke wegen
Een goed en recent voorbeeld is de gemeente Amsterdam die met een aantal bedrijven uit de betonwereld, waaronder Struyk Verwo Infra, een convenant ‘Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie’ heeft gesloten. Het doel is om voor het bestraten van de hoofdstedelijke wegen voortaan alleen duurzaam materiaal te gebruiken. 100% hergebruik van alle betonnen bestratingsmaterialen en als gevolg daarvan een flinke vermindering van de CO2-uitstoot.

De gemeente en zeven aannemers, recyclingbedrijven en betonleveranciers werken in de komende 1,5 jaar aan concrete projecten om kennis en ervaring op te doen in beton recycling en het ontwikkelen van een manier om de bevordering van duurzaamheid in beton te meten.

Netwerk Betonketen Congres
Op 27 november 2015 heeft het Netwerk Betonketen in het provinciehuis van Noord-Brabant haar eerste landelijke congres georganiseerd. Alle deelnemers aan de regionale betonketens waren uitgenodigd. Er was een interessant programma samengesteld en er vonden drie workshops plaats over hoe de vraag naar duurzamer beton echt een impuls kan krijgen. Een ander doel was het gezamenlijk komen tot de vaststelling van de top vijf van maatregelen waarmee versnelling van duurzaam beton voor de komende jaren wordt ingezet. Bovenal was dit een uitgelezen gelegenheid voor het ontmoeten van de betonketenleden uit de andere regio’s.