Struyk Verwo Infra

Nieuws

5 vragen over... Bovengronds Sint Jansbeek

Overig

 
Volgend jaar wordt begonnen met de bovengrondse aanleg van de Sint-Jansbeek in Arnhem. Hiervoor is jarenlang gelobbyd door een aantal bewoners van Arnhem. De bovengrondse aanleg is zowel vanuit historisch als vanuit toekomstig oogpunt interessant. Waarom? We vroegen het Theo Reesink, landschapsarchitect en directeur bij Buro Poelmans Reesink. Zijn bureau werkt aan het ontwerp voor het project.
 
1. Wat is het project ‘Bovengronds brengen Sint Jansbeek’?
‘Het project is een initiatief van Stichting Jansbeek Boven Water. De stichting bestaat uit een aantal Arnhemmers die de Sint-Jansbeek weer zichtbaar willen maken in de binnenstad. De Sint-Jansbeek loopt momenteel namelijk door een pijp onder de grond naar de Rijn. Dat doet hij trouwens al jaren, al sinds het midden van de negentiende eeuw.’
 
2. Waarom wil de stichting de Sint-Jansbeek weer zichtbaar maken?
‘De Sint-Jansbeek is vanuit historisch perspectief erg belangrijk voor Arnhem. Arnhem is niet ontstaan aan de Rijn – zoals veel mensen denken – maar aan de Sint-Jansbeek. De beek speelde een belangrijke rol in de groei van de stad. De Rijn werd in de eerste helft van de zestiende eeuw verlegd. Pas vanaf die tijd lag Arnhem direct aan de Rijn.’
 
3. Hoe verloopt het proces?
‘Het voorlopig ontwerp is afgerond en ligt nu bij de bewoners. We overleggen over het ontwerp en ontvangen overwegend positieve reacties van bewoners. Om de beek goed op de binnen stad te laten aansluiten, gaan we gebruik maken van gebakken stenen. Er wordt dit jaar gewerkt aan het verleggen van leidingen. Dit jaar gaan we ook aan de slag met het technisch ontwerp. Vervolgens beginnen de werkzaamheden voor de uitvoer. Eerst in de zuidelijke binnenstad, later in de historische binnenstad.
De grootste uitdagingen in het project zijn de hoogteverschillen in de stad en de kabels en leidingen die in de grond liggen. Daarnaast moeten we door de waterkering heen aangezien de beek weer in de Rijn moet uitmonden.’
 
4. Komt dit soort projecten vaker voor in Nederland?
‘Het is echt een tendens, het gebeurt op steeds meer plekken in Nederland. Ook in Utrecht en Apeldoorn zijn ze met soortgelijke projecten bezig. Het biedt een heel aantal voordelen, zo zorgt het voor historische bewustwording, maar ook ecologisch is het interessant. In de Sint-Jansbeek wordt bijvoorbeeld een rietkraag aangelegd en het is ook een uitstekende plek voor bepaalde soorten planten. Een ander groot voordeel is de mogelijkheid om regenwater op te vangen door de beek als buffer te gebruiken. Daarmee verdubbelen we de capaciteit om regenwater op te vangen.’
 
5. Wat is de toekomst van watermanagement in Nederland?
‘Je ziet dat het regenwater op steeds meer plekken wordt afgekoppeld. Watermanagement wordt daarmee steeds zichtbaarder gemaakt. In woonwijken kan dat bijvoorbeeld met wadi’s en vijvers. In de binnenstad van Arnhem is daar echter geen ruimte voor. Door de Sint-Jansbeek weer bovengronds te leggen creëren we die ruimte, en kunnen we het regenwater met de beek afvoeren. Het is een forse investering, maar wel één waarvan het steeds duidelijker wordt dat het nodig is vanwege de klimaatverandering.’
 

Aanvullende informatie - bovengronds afkoppelen

Naar productselector - waterregulerende bestrating