Struyk Verwo Infra

Nieuws

Verantwoordelijkheid voor veiligheid stopt niet bij de poort

MVO
Veiligheid in de werkomgeving heeft bij Struyk Verwo Infra absolute topprioriteit. Met als resultaat dat het aantal ongevallen al jaren significant daalt. Alles is er op gericht om elk potentieel risico maximaal te verkleinen. We nemen niet alleen binnen, maar ook buiten de poort onze verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. 
 
In 2014 zijn er zestien kritische gebieden benoemd: hieruit zijn zestien 'Life Saving Rules' gemaakt. Het doel van deze LSR’s is het veiligheidsbeleid naar eigen medewerkers verder te intensiveren, én ook dat naar derden die werkzaamheden onder onze verantwoordelijkheid uitvoeren. Één van deze Life Saving Rules is gericht op veiligheid buiten de poort. Het betreft LSR 8, veiligheid van transporteurs. Deze regel houdt voornamelijk in dat alle externe chauffeurs een veiligheidstraining hebben gehad voor het type werk dat ze gaan uitvoeren.
 

Training externe chauffeurs

We eisen van transportbedrijven die voor ons werken dat zij hun chauffeurs trainen in onder andere de volgende onderwerpen:
 • De gevaren van bovengrondse elektrische stroomkabels.
 • Vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Veiligheidsvoorschriften die gelden op de locatie waar ze materiaal ophalen.
   

Dagelijkse voertuigcontrole

Daarnaast zijn alle chauffeurs die werken voor een extern transportbedrijf verplicht dagelijkse gedocumenteerde voertuigcontroles voorafgaand aan gebruik uit te voeren. Deze pre-startcontrole dient minimaal het volgende te omvatten:
 
 • Visuele inspectie van alle banden van het voertuig.
 • De conditie en stand van veiligheidsspiegels van het voertuig (inclusief de voetgangerspiegel).
 • Controle of alle voertuigverlichting werkt.
 • Controle of het achteruitrij-alarm werkt.
   

Controle door Struyk Verwo Infra 

Om te kunnen controleren of de trainingen zijn uitgevoerd, moeten externe bedrijven een administratie bijhouden waaruit blijkt dat de chauffeurs de training hebben gevolgd. Struyk Verwo Infra controleert de implementatie van een dergelijke database. Ook controleren we of de dagelijkse pre-startcontrole wordt uitgevoerd. Deze pre-startcontrole doen wij tegenwoordig via één van onze logistieke apps.
 

Hoe werkt de app? 

Iedere chauffeur die voor ons rijdt, heeft onze logistieke app tot zijn beschikking. Elke dag dat hij voor ons rijdt, dient hij via de app zelf de controle van de wagen uit te voeren. Als deze controle niet gedaan wordt, kan de chauffeur geen gegevens over de lading ontvangen en dus niet aan zijn werkzaamheden beginnen. Er wordt steekproefsgewijs gekeken of de gegevens correct zijn ingevoerd en als dit niet klopt, wordt dit gerapporteerd en nemen we contact op met de vervoerder. 
Dankzij de app is de pre-startcontrole veel nauwkeuriger meetbaar. Zo bevorderen we het bewustzijn over veiligheid en in het verlengde daarvan ook de veiligheid op de openbare weg. 
 
Meer weten?
 
Lees meer over de Life Saving Rules via onderstaande gerelateerde artikelen. 
Veiligheid is een onderdeel uit het MVO-beleid van Struyk Verwo Infra