Struyk Verwo Infra

Nieuws

4 ministeries en 50 bouwbedrijven tekenen betonakkoord

MVO, Overig

 Foto:Sebastiaan ter BurgCC BY 2.0

De Nederlandse bouw neemt zijn eigen toekomst grondig op de schop. Op dinsdag 10 juli tekenden zo'n 50 van de grootste spelers, waaronder Struyk Verwo Infra, het Betonakkoord onder leiding van MVO Nederland.

Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij, en producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken nu af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende dinsdag het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen nog drie andere ministeries mee:

 1. ministerie van Binnenlandse Zaken
 2. ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Van Veldhoven: "De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs."

Mede ondertekenaars Betonakkoord

Overige ondertekenaars zijn onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Struyk Verwo Infra en Cementbouw als producenten. Alfons van Woensel, algemeen directeur, ondertekende namens Struyk Verwo Infra het Betonakkoord: "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is binnen Struyk Verwo Infra een bewuste beleidskeuze, kernwaarde en al jaren één van de hoofdpijlers in het ondernemingsbeleid. Op milieugebied vervullen wij een voortrekkersrol met een significant lagere CO2-footprint, het grootschalig toepassen van secundaire grondstoffen en ons recyclingconcept Cycle for Concrete. Met de hele keten kunnen we nu een vuist maken en nog grotere stappen maken."

Algemeen directeur Alfons van Woensel van Struyk Verwo Infra tekent het Betonakkoord, geflankeerd door Sjoerd Kloetstra en André Barendregt van CRH-zusterbedrijf Cementbouw. 
Algemeen directeur Alfons van Woensel (m) tekent het Betonakkoord, geflankeerd door Sjoerd Kloetstra (l) en André Barendregt (r) van CRH-zusterbedrijf Cementbouw. Foto:Sebastiaan ter BurgCC BY 2.0

De impact van beton

Beton is overal. Wereldwijd komt er 10 kilo per persoon per dag bij, en alleen in Nederland al gebruiken we ieder jaar 15 miljoen m3 nieuw beton. De betonketen is daarmee een van de meest invloedrijke sectoren op het gebied van gebouwde omgeving, infrastructuur, werkgelegenheid en milieu. Positief en negatief: Nederlands beton is verantwoordelijk voor 3,7 Megaton aan koolstofdioxide per jaar, dat is 4% van de industrie en ruim 2% van de totale nationale uitstoot.

Keten neemt het initiatief

Met het Betonakkoord kiest de keten, van opdrachtgever en producent tot realisatie en hergebruik, voor een duurzamer toekomst. "Twee jaar geleden liep de Green Deal Verduurzaming Betonketen af, waarin eerste stappen zijn gezet," zegt Jeannette Baljeu, voorzitter van het Betonakkoord. "Maar de keten vond dat er méér resultaat te behalen was en nam het initiatief voor verdergaande, concrete afspraken. Die leggen we nu vast in dit akkoord."

Belangrijkste afspraken in het Betonakkoord

De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn:

 • samenwerking en transparantie in de keten
 • het laten groeien van de vraag naar 'groen beton' door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen
 • 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030
 • vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
  Dat is het minimum, de intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030.
   

Onder leiding van Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen en monitoring van de voortgang. Na de ondertekening op 10 juli kunnen ook andere geïnteresseerde partijen zich aansluiten bij het Betonakkoord.

'Slimmer werken, samen groeien'

"Met dit akkoord neemt de keten zijn verantwoordelijkheid," zegt MVO Nederland-directeur Maria van der Heijden. "Zo bouwen we aan een duurzamere leefomgeving én een duurzame groei van de sector. Zulke grote stappen kunnen alleen in een nationaal ketenakkoord als dit, waarin publieke en private partijen elkaar stimuleren en uitdagen om dingen beter te doen, slimmer te werken en samen te groeien."

Bron: MVO Nederland