Struyk Verwo Infra

Nieuws

Dubbele milieuwinst met CirCOton

MVO

CirCOton producten bieden ketenpartners dubbele milieuwinst. Ze bevatten minimaal 15% gerecycled materiaal en een MKI die lager is dan € 25 per m3.

Klimaatverandering en maatregelen om dat te beteugelen blijven het dagelijks nieuws beheersen en laten geen bedrijfstak ongemoeid. In de betonnen bestratingssector zijn de inspanningen vooral gericht op een verlaging van de MKI en bevordering van circulariteit. CirCOton van Struyk Verwo Infra komt de ketenpartners op allebei de fronten tegemoet.

Minimaal 15% gerecycled materiaal en MKI < € 25 per m3

De eerste pijler waar CirCOton op rust is dat deze producten gegarandeerd minimaal 15% gerecycled materiaal bevatten. Vervanging van primaire grondstoffen als zand en grind door secundaire grondstoffen betekent minder landschapsaantasting en minder afval.

Met CirCOton krijgen opdrachtgevers ook de zekerheid dat de MKI van de geleverde producten lager is dan € 25 per m³. Deze Milieu Kosten Indicator is gebaseerd op een LCA. Zij is de optelsom van alle milieueffecten – waaronder CO2-emissies – uitgedrukt in één getal “de schaduwprijs in Euro’s”. Deze fictieve prijs geeft de kosten weer om de negatieve milieu-invloeden van een product te compenseren. 

Voldoet aan BRL K11002

Samengevat voldoet CirCOton volledig aan de duurzaamheidseisen in het moederbestek van BouwCirculair. CirCOton producten vallen ook onder de BRL K11002. Hierdoor krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat de milieuprestaties bij inschrijving gelijk zijn aan de milieuprestaties bij levering. De opdrachtgever wordt zodoende ontzorgd en hoeft zelf geen kosten meer te maken voor het controleren van deze CirCOton producten.

Familie duurzaamheidsoplossingen

CirCOton maakt deel uit van een complete familie aan duurzaamheidsoplossingen van Struyk Verwo Infra om ketenpartners te helpen hun eigen klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het cementvrije CERO biedt een ruime halvering van de MKI-score in vergelijking met cementgebonden producten.           Recyclingsconcept Cycle for Concrete (C4C) is het hoogst haalbare in circulariteit van betonnen bestratingsproducten.

 

CERO 

Het cementvrije CERO biedt een ruime halvering van de MKI-score in vergelijking met cementgebonden producten. Het granulaat van deze geopolymeer oplossing kan bovendien weer worden hergebruikt in een tweede leven. 

Cycle for Concrete

Cycle for Concrete is het hoogst haalbare in circulariteit van betonnen bestratingsproducten. Deze worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald, gebroken en verwerkt - ter vervanging van zand en grind - in nieuwe bestratingsproducten voor de opdrachtgever. 

Gebroken, niet geschikte fracties verwerken CRH-zusterbedrijven in hun producten. Zo garandeert Struyk Verwo Infra als enige fabrikant 100% hoogwaardig hergebruik van het ingeleverde betonpuin.

Al sinds 2011 is duurzaamheid sterk verankerd binnen ons bedrijfsbeleid. In het bedrijf, in de producten én via actieve samenwerking in de keten.CirCOton vormt daarin een belangrijk fundament. Met ons basisassortiment stenen, tegels en banden bieden wij opdrachtgevers zowel op het gebied van circulariteit als maximale MKI-waarde een dubbele duurzaamheidsgarantie. 

Vragen? Neem contact met ons op