Struyk Verwo Infra

Nieuws

Den Haag kiest voor
vergevingsgezinde rijwielpadband

Product uitgelicht

Vergevingsgezind fietspad

Het steeds drukker wordende fietsverkeer wordt in Den Haag ruim bediend, met bijvoorbeeld sterfietsroutes van periferie naar binnenstad. Tussen de fietspaden en de trottoirs is de huidige rand vaak te steil waardoor een moment van onoplettendheid kan zorgen voor een onfortuinlijke valpartij. 

Samenwerking met Fietsersbond 

Hiervoor was al vaker aandacht gevraagd vanuit de Fietsersbond. Samen met het Ingenieursbureau Den Haag en de gemeentelijke afdeling mobiliteit is daarom de vergevingsgezinde rijwielpadband ontwikkeld met een profiel van 3/12x20 cm. 

De vergevingsgezinde rijwielpadband heeft een profiel van 3/12x20 cm.

Helling 1:3

Tijdens een aantal excursies is goed gekeken naar wat wel en niet werkt. Onder meer de geleideband 5/20x20 cm is bekeken, die met een helling van 1:3 best vriendelijk oogt, maar met een hoogte van 5 centimeter uiteindelijk toch te gevaarlijk werd bevonden.

Vergevingsgezinde fietsinfrastructuur

Lagere oploop

Daarom is de vertaalslag gemaakt naar een lagere band met dezelfde hellingshoek: de rijwielpadband 3/12x20 cm. Deze band loopt slechts 3 cm omhoog over een breedte van 9 cm en sluit aan op opsluitbanden 12x25 cm. De band is vorig jaar succesvol getest langs de Waldorpstraat en is nu de standaard rijwielpadband voor heel Den Haag.

Meer informatie?
 

Naar de productselector

Neem contact met ons op