Achtergrond en methodiek diesel- en energietoeslagen

Een energiecrisis gedreven door de oorlog in Oekraïne zet een golf van extreme prijsverhogingen in gang, onder meer voor brandstof. Daarnaast komt nu ook de beschikbaarheid van meerdere materialen onder druk te staan. Een kostenstijging van deze omvang hebben wij ten tijde van de vaststelling van de nieuwe verkoopprijzen eind vorig jaar niet kunnen voorzien. Wij accepteren een gedeelte van de stijging als normaal ondernemersrisico, maar zijn dit stadium inmiddels ruimschoots voorbij.

Naast de gestegen dieselkosten zijn wij genoodzaakt om ook de verder stijgende energiekosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, aan u door te berekenen om de continuïteit, verwachte kwaliteit en beschikbaarheid van onze producten te waarborgen. Door deze kosten apart en transparant te vermelden op de factuur verwachten wij dat deze, na overleg, kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. De kosten vallen onder de noemer onvoorziene omstandigheden. Zie het Burgerlijk wetboek 7:753 lid 1 en de UAV paragraaf 47 lid 1 en/of paragraaf 44 lid 1 sub b.

Wekelijkse vaststelling dieseltoeslag
De dieseltoeslag varieert met de dag. Wekelijks zullen wij de dieseltoeslag opnieuw vaststellen en communiceren op onze website. Leidraad voor de bepaling van de dieselprijs is de landelijke bruto advies prijs ex BTW, onafhankelijk vastgesteld door Evofenedex, zie https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs. De toeslag is gebaseerd op het prijspeil van diesel op 1-1-2022. De dieselprijs op vrijdag is bepalend voor de dieseltoeslag in de week erna.

Wij rekenen het opslag percentage om naar een bedrag per ton transport. Op uw afleverbon ziet u het aantal gereden tonnen. Op de factuur ziet u het totaal bedrag dieseltoeslag per levering. Voor klanten die gebruik maken van XML facturatie bestaat de mogelijkheid om periodiek een aparte factuur te ontvangen voor de dieseltoeslag en een overzicht van de dieseltoeslag per project.

 

 

 

 

Maandelijkse vaststelling energietoeslag 
De elektriciteitsprijs van de afgelopen maand is bepalend voor de energietoeslag voor de volgende maand. Iedere maand wordt de actuele toeslag bepaald en gepubliceerd op onze website. De energietoeslag bestaat uit een vast deel van € 4,45 en een variabel deel, waarbij het variabele deel gekoppeld wordt aan de gemiddelde maandelijkse energieprijs voor elektriciteit op basis van de Spot Belix, een onafhankelijke index. De prijs kan gevolgd worden via: https://my.elexys.be/MarketInformation/SpotBelix.aspx

Wij rekenen het opslagpercentage om naar een bedrag per ton gereed product. Op uw afleverbon ziet u het aantal gereden tonnen. Op de factuur ziet u het totaal bedrag energietoeslag per levering. In maart 2022 bedroeg de elektriciteitsprijs 265,71 €/MWh en bedraagt de toeslag voor de maand april 2022 5,95 € per ton.

Heeft u nog vragen?

Ga naar het contactformulier