Nieuw - Blue Solid
vergemakkelijkt waterafvoer van straat naar groenvak
 

Blue Solid is de nieuwste aanwinst binnen het veelomvattende Solids & Seats assortiment. Deze Solid, met aan de onderzijde een opening, zorgt ervoor dat regenwater op straatniveau kan infiltreren in een achterliggend groenvak of raingarden.  

Lokale infiltratie van regenwater 

Vanwege klimaatverandering is de noodzaak gegroeid om regenwater niet direct af te voeren maar lokaal te infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld door het ontkoppelen van hemelwaterafvoeren en toepassing van infiltrerende groenbestrating, waterpasserende bestrating of  waterregulerende banden die regenwater naar een wadi leiden. Nu heeft Struyk Verwo Infra de Blue Solid ontwikkeld. Deze parkband heeft een opening aan de onderzijde waardoor regenwater op straatniveau naar een achterliggend groenvak of raingarden wordt geleid. De achterzijde van de opening in de Solid is voorzien van een brede uitsparing. Tegen deze uitsparing wordt een poreus betonblok geplaatst dat terugspoelen van achterliggend materiaal (teelaarde, etc.) tegengaat. Tevens zorgt dit poreus betonblok voor een gelijkmatige verdeling van het regenwater. 

Blue Solid

Klimaatadaptieve buitenruimte

Buitenruimtes met groen, blauw en grijs 

Klimaatbestendige openbare ruimtes vereisen een ander ontwerp en aanleg. Er dient rekening gehouden te worden met aanvullende klimaatadaptieve en natuurinclusieve functies zoals het tegengaan van verdroging, overstromingen en hittestress en het in stand houden van de biodiversiteit. Openbaar groen zoals groenvakken en raingardens worden onderdeel van het transport en infiltratie van regenwater. Deze blauwgroene systemen zijn idealiter te realiseren zonder technische oplossingen. Echter, zijn ‘grijze’ elementen zoals de Blue Solid hierbij ook van toegevoegde waarde.    

5 redenen om Blue Solid toe te passen 

  • Faciliteert lokale infiltratie en buffering van water in groenvakken of raingardens in stedelijk gebied 
  • Naadloos te combineren met Solids & Seats enkelzijdig modulaire parkbanden 
  • Lange levensduur 
  • Onderhoudsarm 
  • Keuze uit diverse kleuren