- Overig

Handig en compact - kleurenwaaier Veelzijdige inspiratie

Alle duurzame esthetische deklagen met bijbehorende kenmerken vindt u compact weergegeven en overzichtelijk onderverdeeld in stenen, tegels en b...

- Product uitgelicht

Nieuw: Hydro Lineo XL groensteen

De Hydro Lineo XL is een groensteen van 60x30x16 cm. De lijn bestaat uit 2 open varianten en 1 gesloten variant.

- Product uitgelicht

Nieuw: Kerb-IT waterinfiltrerend bandensysteem

Dit innovatieve systeem voorkomt verdroging in stedelijk gebied door vooral kleine buien op te vangen en te infiltreren bij openbaar groen.

- Product uitgelicht

Nieuw: afkoppelingstegel Well-O-Edge

Deze uitstroomtegel wordt aan de erfgrens geplaatst in de tuin van de bewoner om daken af te koppelen.

- Blog

Goed straatwerk begint bij de basis

In dit blog wordt dieper ingegaan op het ontwerp, aanleg en de eigenschappen van materialen in het straatwerk

- Blog

Zichtbaar duurzaam met solar parkmeubilair

Met het Solar parkmeubilair kunnen we elkaar ontmoeten in de buitenlucht.

- Online service

Overzicht en structuur met de afroep app

De afroep app biedt u gemak, efficiency en kostenbesparing. 24/7 kunt u zelf uw orders afroepen. Vooruit plannen? In een klik ger...

- Project in beeld

Slimme picknicktafel voor Landschappen van Allure

Picnic tafels met ingebouwde zonnepanelen wekken duurzame energie op waar recreanten direct gebruik van kunnen maken.

- MVO

Verlaagde milieu impact met Zarafa CERO parksteen

De Universiteit Utrecht kijkt bewust naar duurzaamheidsaspecten als de MKI-waarde en CO2-uitstoot en kiest daarom voor cementvrij beton.

- Overig

Nieuw: catalogus Veelzijdige Inspiratie

Alle duurzame esthetische deklagen met bijbehorende kenmerken vindt u compact weergegeven en overzichtelijk onderverdeeld in stenen, tegels en b...

- Project in beeld

Rustige kleurkeuze maakt hoogwaardig straatbeeld Vroonermeer

In het ontwerp is een rustige combinatie van Baleno betonstraatstenen en Lavaro bestrating toegepast.

- Blog

Een handreiking voor infiltrerende verhardingen

Als leverancier van bestratingsmaterialen krijgen wij steeds vaker vragen over hoe waterinfiltrerende verhardingen ontworpen en aangelegd moeten...