Struyk Verwo Infra

Productselector

HOV-verloopbanden 25/30x40

Uitvoeringen
van profiel (cm)naar profiel (cm)lengte
(cm)
gewicht
(kg)
sluiting
van profiel (cm)naar profiel (cm)lengte
(cm)
gewicht
(kg)
sluiting
25/30x401, 211/22x34100260,00VVBVB
25/30x401, 211/22x34200530,00VVBVB
25/30x401, 213/15x34100265,00VVBVB
25/30x401, 213/15x34200520,00VVBVB
25/30x401, 218/20x34100265,00VVBVB
25/30x401, 218/20x34200530,00VVBVB
25/30x401, 228/30x34100265,00VVBVB
25/30x401, 228/30x34200530,00VVBVB
  • 1 Ook leverbaar met voet.
  • 2 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
Verwerking
Toe te passen bij halteplaatsen en perrons conform publicatie 233 'Handboek Halteplaatsen' van CROW.


Belastingen

De bushaltes zijn ontworpen op basis van gedeeltelijke wieldruk van een stads- of streekvervoerbus.


Ondergrond

De ondergrond waarop de HOV-banden wordt aangebracht dient minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Beddingsconstante ondergrond: K=70.000 kN/m³
CBR-waarde > 15%
Proctorwaarde > 98


Fundering Halteplaatsen

Er dient rekening te gehouden worden met zettingsverschillen tussen de rijbaan en perron. De ondergrond en het materiaalgebruik in de fundering bepalen in belangrijke mate het zettingspatroon. Aan de hand hiervan kan vastgesteld worden welke funderingswijze toegepast moet worden. Conform 233 van CROW raden wij u aan geotechnisch onderzoek uit te voeren of advies in te winnen.


Plaatsing

De elementen dienen sluitend geplaatst te worden in een stelspecie van ca. 20 cm. De stelvloer dient zo gelijkmatig mogelijk aangebracht te zijn om onderlinge hoogteverschillen te voorkomen.
De verholen verbindingen helpen de elementen nauwkeurig te plaatsen. Zorg ervoor dat deze delen bij plaatsing schoon zijn en geen oneffenheden bevatten.
De HOV-banden zowel in de lengte als de achterzijde goed opsluiten.
De HOV-band heeft een splintervrije kop om beschadigingen door het uitzetten van het materiaal te voorkomen.
Afwerking: één strek betonstraatstenen met bisschopsmutsen aansluitend in keperverband.
Of: één strek goottegels in combinatie met asfalt.
Strek betonstraatstenen of goottegels onder afschot naar kolk aanbrengen.


Opslag

De HOV-banden kunnen piramide-vormig onderling op elkaar gestapeld worden.


Hijsvoorziening

De HOV-band is voorzien van een kogelkopanker aan de voorzijde en twee aan de achterzijde.


Voegafdichting

Omdat de HOV-banden voorzien zijn van een verdekte aansluiting met afstandhouder, hoeven de voegen niet strikt noodzakelijk afgekit te worden in verband met zanduitloop of onkruidgroei.

Mocht afkitten toch wenselijk zijn, dan bestaat de werkwijze uit:
Schoonmaken van de voegen.
Controle dat de voegen droog zijn.
Voorbehandeling van de hechtvlakken met een primer.
Het aanbrengen van een polyethyleen rugvulling om de juiste hoeveelheid kit aan te kunnen brengen.
De voeg vullen met een 1-component polyurethaankit in de juiste breedte-diepte verhouding.
Indien nodig de kit reinigen met een afgladmiddel.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Brochure HOV Band

Leaflet HOV-Hydroband

Leaflet BusHub