Struyk Verwo Infra

Productselector

Trottoirbochtbanden 13/15x16 visbek

Uitvoeringen
straal =
R (m)
lengte
(cm)
aantal
per 360°
uiterlijk
standaard
uiterlijk
lavaro
straal =
R (m)
lengte
(cm)
aantal
per 360°
uiterlijk
standaard
uiterlijk
lavaro
0,5078,54standaard modelstandaard model
1,0078,58standaard modelstandaard model
3,0078,524standaard modelstandaard model
6,009440standaard modelstandaard model
10,009864standaard modelstandaard model
15,009896standaard modelstandaard model
0,75 inw598standaard modelstandaard model
6,00 inw9440standaard modelstandaard model
10,00 inw9864standaard modelstandaard model
15,00 inw9896standaard modelstandaard model
0,75598op aanvraagop aanvraag
2,0078,516op aanvraagop aanvraag
4,0078,532op aanvraagop aanvraag
5,009832op aanvraagop aanvraag
8,009652op aanvraagop aanvraag
12,009480op aanvraagop aanvraag
20,0098128op aanvraagop aanvraag
2,00 inw78,516op aanvraagop aanvraag
4,00 inw78,532op aanvraagop aanvraag
12,00 inw9480op aanvraagop aanvraag
Verwerking
Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te plaatsen op onderasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten