Struyk Verwo Infra

Productselector

Trottoirbochtbanden 28/30x24

Uitvoeringen
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
0,5078,589,404VB
10,00 inw98165,7064VB
10,0098160,4564VB
0,60 inw4796,188VB
6,0094154,0740VB
20,00 inw98160,45128VB
3,0078,5128,3924VB
8,00 inw96163,8052VB
5,00 inw98168,2032VB
3,00 inw78,5137,2024VB
0,75 inw59117,808VB
0,6094116,904VB
0,755978,108VB
15,00 inw98160,4596VB
1,0078,5108,708VB
2,5078,5122,6020VB
1,5078,5115,7012VB
4,0078,5125,6032VB
5,0098158,3032VB
8,0096158,0052VB
12,0094154,0780VB
15,0098160,4596VB
20,0098160,45128VB
7,00100163,5644VB
1,50 inw78,5142,1012VB
Verwerking
Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te stellen in nieuwe werken.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten