Struyk Verwo Infra

Productselector

Kerb-IT strekstenen

Uitvoeringen
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
11x22x12poreus beton6,44
Kleuren

Er zijn geen kleuren gevonden voor dit product.

Verwerking
Kerb-IT is bedacht om verdroging in stedelijk gebied tegen te gaan door vooral kleine buien - 90% van de totale neerslag - op te vangen en te infiltreren. Water dat op straat is gevallen kan langzaam worden afgegeven aan groenperken of boomwortels die onder het trottoir liggen. Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat deze makkelijk gecombineerd kan worden met trottoirkolken die vooral water bij extreme buien moeten afvoeren. en grote vuildelen kunnen afvangen.


Toepassing

langs erftoegangswegen
langs gebiedsontsluitingswegen
Kerb-IT wordt aan weerszijden van de rijbaan gelegd. De rijbaan kan gestraat worden met een normale fundatie en een straatlaag van zand of split.


Werking

Het systeem infiltreert naar gelang de neerslagintensiteit trapsgewijs:
via de zijkant van de poreuze strekstenen (+10 mm klik).
via de bovenzijde van de poreuze strekstenen.
via de gaten van de betonnen trottoirband
Het water komt uiteindelijk terecht in de ondergrondse betonbanden die gemaakt zijn van poreus beton en het water langzaam kunnen afgeven aan de omgeving. Het grote voordeel van het trapsgewijze infiltreren is dat vervuiling niet bij elke bui meteen in de onderzijde van het systeem terecht komt. De meeste vervuiling blijft op de rijbaan of komt in de strekstenen die gereinigd kunnen worden met een hoge druk spuit- en zuigmachine. De strekstenen kunnen ook makkelijk vervangen worden, bijvoorbeeld bij het herstraten na 20 tot 25 jaar.


Te verwerken neerslag

Op basis van de uitkomsten van de proeven gedaan door Syntraal, uitgaande van een rijbaan van 5 meter breed tonrond gelegd:
Na 10 jaar vervuiling: 15 mm per uur
Na 20 jaar vervuiling: 11 mm per uur


Beheer

Het onderhoud bestaat uit het reinigen van de strekstenen met een hoge druk spuit-/zuigmachine bij droog weer. De frequentie van het onderhoud hangt sterk af van de omstandigheden en moet door regelmatige inspectie worden bepaald en eventueel bijgesteld.


Aanleg

Figuur 1: De rijbaan wordt ca. 10 mm onder het niveau van de strekstenen gelegd zodat het vuil zoveel mogelijk op de rijbaan blijft liggen. De twee strekken worden op één niveau langs de trottoirbanden gestraat. De openingen van de trottoirband komen hooguit 3 mm boven de strekstenen uit. Aan de achterzijde van de trottoirband dient een steunrug van beton te zijn aangebracht. Aan de onderzijde van de poreuze betonband wordt een stelmortel sterk aanbevolen.
Figuur 2: De trottoirband wordt in de lengte telkens halverwege op de poreuze betonband geplaatst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een hechtmortel (Poltec 717). Bij het aanbrengen van de hechtmortel moeten de gaten vrij blijven van hechtmortel.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Leaflet Kerb-IT