Productselector

Vloerplaat facetrand constructief

Uitvoeringen
afmetingen (cm)belastingklasse
afmetingen (cm)belastingklasse
99x14x1991, 2VOSB-klasse >600
149x14x1991, 2VOSB-klasse >600
199x14x1991, 2VOSB-klasse >600
199x16x1991, 2VOSB-klasse >600
149x16x1991, 2VOSB-klasse >600
99x16x1991, 2VOSB-klasse >600
  • 1 Facetrand 10x10 mm, met hijspijpjes.
  • 2 Voorzien van gebezemd oppervlak.
Verwerking

Ondergrond fundatie en zandbed

Zorg voor een volledig dragende ondergrond die minimaal voldoet aan:
Beddingconstante : k ≥ 0.06 N/mm3 (15 % CBR)
Onderlaag verdichten tot een Proctorwaarde van 98%
Bovenlaag (legbed): tenminste 10 cm schoon, goed gegradeerd grofzand 0-5 mm. Het zand dient te voldoen aan de omschrijving 'zand met permanente draineerfunctie' (standaard RAW-bepaling, art. 22.06.02)
Onder het legbed dient zich een goede funderingslaag te bevinden. De opbouw van natuurlijke ondergrond, fundering en het legbed, dient zodanig te zijn dat er voldoende en gelijkmatige draagkracht is. Bij twijfel over de opbouw van de ondergrond, adviseren wij u contact met ons op te nemen.


Lossen en stapelen

Stapel de platen niet hoger dan 5 stuks op een vlakke (ver)harde ondergrond.
Stapel alle platen, ook de onderste, op 3 steunpunten, die steeds op gelijke plek boven elkaar liggen, deze mogen niet op de hoekranden liggen.


Leggen

Leg de platen op een afschot van min. 0,5% tot max. 1,5%.
Het leggen kan het beste worden uitgevoerd met behulp van vacuümapparatuur.
Indien de vloerplaat is voorzien is van hijsbuizen kan deze zowel met vacuüm of T-sleutels worden verwerkt. Is de vloerplaat niet voorzien van hijsbuizen kan deze alleen met vacuüm apparatuur worden verwerkt
Bij gebruik van hijshaken of T-sleutels moeten de hijsgaten worden door geslagen.


Hijsmateriaal
Zorg voor een veilige hijsvoorziening:

Vacuüm apparatuur
Struyk Verwo Infra kan bijbehorende T-sleutels op aanvraag meeleveren..
Let op dat bij het gebruik van zgn. 'halve manen' de hoek tussen de ketting en de plaat max. 45 graden bedraagt.


Voegen, afstandhouders en invegen

Leg de platen nooit koud tegen elkaar
Houdt tussen de platen een voegbreedte van 3-5 mm aan, gebruik hiervoor afstandhouders.
Vul de voegen volledig met schoon zand, het invegen indien nodig herhalen.


Gebruik en onderhoud

Bouwkranen afstempelen met dragline-schotten. (5 x 1m per stempel) Houdt hierbij rekening met het type plaat en bijbehorend draagvermogen. (zie belastingklasse in tabel Uitvoeringen).
Zorg voor een goede opsluiting en goede waterhuishouding om onderspoeling en verzakkingen te voorkomen.


Tabel uitvoeringenAfmetingen (cm)VerkeersklasseConstructief gewapend
99x14x199VOSB-klasse 450VOSB-klasse 600
149x14x199VOSB-klasse 450VOSB-klasse 600
199x14x199VOSB-klasse 450VOSB-klasse 600
99x16x199VOSB-klasse 600VOSB-klasse 600 +
149x16x199VOSB-klasse 600VOSB-klasse 600 +
199x16x199VOSB-klasse 600VOSB-klasse 600 +
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten