Struyk Verwo Infra

Productselector

Silentway stenen 21x10,5

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
machinaal
pakket
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
machinaal
pakket
21x10,5x83,9945+
Verwerking

Toepassing

Silent Way is een aantrekkelijke bronmaatregel bij het reduceren van geluid.
Cwegdek van -2,9 dB bij 50 km/h
Net zo stil als stille asfaltsoort dunne deklagen A
Authentiek straatbeeld door kleurvaste deklaag
Verkeersremmende werking
Makkelijk toegang tot kabels- en leidingen
Lange levensduur door cementgebonden toplaag


Conformiteit

De Cwegdek van Silent Way is bepaald volgens Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 vastgelegd in de wet geluidhinder.


Ondergrond

Om overmatige zettingen te voorkomen dient de ondergrond voldoende draagkrachtig te zijn. Ter voorkoming van spoorvorming dient de straatlaag drainerend te zijn. De onderbaan indien nodig zwaar aftrillen.

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden. Stenen dienen i.v.m. de kwetsbaarheid van de deklaag minimaal 35 dagen te zijn uitgehard. Geringe maatafwijkingen in de hoogte van de steen zijn nimmer uit te sluiten, en dienen middels verdichting in de straatlaag te worden opgevangen. NB: in plaats van stenen te knippen, adviseren wij hulpstukken te gebruiken.

Aftrillen

Het verdient de voorkeur om de stenen voor het aftrillen in te zanden met straatzand, zodat de stenen al wat vaster liggen. De stenen eerst met een tegeltriller of trilrol aftrillen, in de tweede gang met een stenentriller. Ter voorkoming van schade aan de steen dient de triller c.q. trilrol uitgerust te zijn met een kunststof bescherming. De straat dient volledig schoon te zijn daar steenslag in combinatie met aftrillen schade kan veroorzaken aan de deklaag van de steen. Na het aftrillen opnieuw invegen en het overtollige materiaal afvoeren. NB: in geen geval een metalen hamer gebruiken.

Invegen

De voegen dienen volledig ingeveegd te worden om te voorkomen dat stenen gaan klapperen.

Machinaal straten

De stenen zijn niet vacuüm te verwerken. Men dient een klem toe te passen die niet te hard knijpt (in verband met afsplintering) en bij voorkeur is uitgerust met een rubberen bescherming. Bij gebruik van zware machines dient het gewicht over de bestrating verdeeld te worden door middel van een kunststofplaat. NB: gedeeltes die niet machinaal gestraat worden in geen geval met kruiwagen aanvoeren; stenen kunnen hierdoor beschadigd worden.


Meer informatie over stille wegdekken

www.struykverwoinfra.nl/kennisdocumenten.html
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Dubokeur

De betonstraatsteen en betontegel zijn onderzocht op hun Levens Cyclus Analyse (LCA). Hieruit blijkt dat beton milieutechnisch beter scoort in z.n functionaliteit dan andere bestratingsmaterialen. De hoogste score in het milieuclassificatiesysteem leidt tot het DUBOkeur® certificaat, het bewijs dat betonnen bestratingsproducten duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Brochure Silent Way