Struyk Verwo Infra

Productselector

Groenstenen 25x25

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
velling
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
velling
25x25x89,2416NV
Verwerking
Groenstenen zijn met name geschikt voor parkeervakken met in de uitsparingen ingezaaid gras. Onderstaande is van toepassing als men de steen wenst te gebruiken als waterpasserende steen met waterdoorlatend voegmateriaal.


Straten

De stenen worden bij voorkeur niet tonrond gelegd, maar wel gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte en in blokverband. De stenen dienen bij voorkeur minimaal 35 dagen te zijn uitgehard, alvorens te verwerken.


Straatlaag en voegmateriaal

Voor de straatlaag adviseren wij een gebroken natuursteen 1/3 of 2/5 met voldoende verbrijzelingsweerstand en haaksheid. De straatlaag moet een dikte van 4 tot 5 cm hebben. Indien de straatlaag zich kan vermengen met de fundering, dienen deze twee lagen gescheiden te worden door een waterdoorlatend geotextiel. Voor het voegmateriaal eveneens een 1/3 of 2/5 toepassen. Het verdient de voorkeur om de stenen voor het aftrillen in te vegen, zodat de stenen al wat vaster liggen.


Aftrillen en invegen

De stenen eerst met een tegeltriller of trilrol aftrillen, in de tweede gang met een stenentriller. Ter voorkoming van schade aan de steen dient de triller c.q. trilrol uitgerust te zijn met een kunststof bescherming. Na het aftrillen opnieuw invegen en het overtollige materiaal afvoeren. De voegen dienen volledig ingeveegd te zijn om te voorkomen dat stenen gaan klapperen.


Mechanisch straten

De H2O-stenen en H-profielstenen Passeo kunnen zowel vacuüm als met klem machinaal verwerkt worden. De klem is bij voorkeur uitgerust met een rubberen bescherming. Bij gebruik van zware machines dient het gewicht over de bestrating verdeeld te worden door middel van een kunststofplaat. NB: gedeeltes die niet machinaal gestraat worden in geen geval met kruiwagen aanvoeren; stenen kunnen hierdoor makkelijk beschadigd worden.


Disclaimer

Dit verwerkingsadvies is geen leidraad voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van waterdoorlatende bestratingssystemen. Een veelvoud aan factoren (verkeer; toegestaan overstromingsrisico, overige verharding, natuurlijke ondergrond, beplanting, etc.) kan het resultaat over langere tijd beïnvloeden. Struyk Verwo Infra aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de doorlaatbaarheid van de stenen.


Aquaflow

Indien u de verantwoordelijkheid voor een waterdoorlatend bestratingssysteem bij een partij wilt leggen, raden wij u aan contact op te nemen met onze partner Aquaflow BV.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten