Struyk Verwo Infra

Productselector

Square 60x30

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
velling
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
velling
60x30x1028,205,50BV
Kleuren
Verwerking
Groenbestrating is met name geschikt voor parkeervakken, groene rijstroken met licht tot incidenteel zwaar verkeer.


Ondergrond/fundatie

De ondergrond moet voldoende waterdoorlatend zijn en extra worden verdicht. Om overmatige zettingen te voorkomen, dient de ondergrond voldoende draadkrachtig voor de gekozen wegcategorie te zijn. Fundering aanbrengen met een gesloten oppervlak en deze absoluut vlak afwerken. Voor het bepalen van de juiste verdichting adviseren wij altijd een deskundigen te raadplegen


Funderingssubstraat

Het gekozen substraat met een PH waarde van 4,5-7 moet draagkrachtig zijn en wortelgroei stimuleren. De verhouding draagkrachtend materiaal en voedingsbodem ligt rond 70/30 met een poriënvolume > 30% voor de benodigde waterinfiltratie. De gekozen mineralen zijn vorstbestendig en drukvast. Hou rekening met een maximale dikte van 25 cm voor het funderingssubstraat en legbedsubstraat. Het substraat moet minimaal 10 cm boven het grondwater liggen. Het gekozen funderingssubstraat per laag van 10 cm dikte aanbrengen, verdichten en profileren. Daarna volgende laag aanbrengen.


Legbedsubstraat / straatlaag

Het advies om een homogeen legbedsubstraat van berijdbare mineralen (4-8 mm) en een voedingsgrond met een laag gehalte aan organische stoffen (1%) toe te passen. De pH waarde ligt hierbij tussen 4,5-7. Dikte straatlaag 4-6 cm. Voor het aanbrengen eerst onderliggende funderingslaag verdichten, daarna profileren, substraat aanbrengen en vlak maken. Vervolgens voldoende verdichten.


Straten

De stenen/tegels bij voorkeur niet tonrond aanleggen, maar gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte. De stenen dienen bij voorkeur minimaal 35 dagen te zijn uitgehard, alvorens te verwerken.


Machinaal straten

Afhankelijk van het model kunnen de stenen zowel vacuüm als met klem machinaal verwerkt worden. De klem is bij voorkeur uitgerust met een rubberen bescherming. Bij gebruik van zware machines dient het gewicht over de bestrating verdeeld te worden door middel van een kunststofplaat. NB: gedeeltes die niet machinaal gestraat worden in geen geval met kruiwagen aanvoeren; stenen kunnen hierdoor makkelijk beschadigd worden.


Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraatte oppervlak gevuld te worden met brekerzand 0-2mm dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.


Grastegelmengsels

Het advies om grastegelmengsel met circa 0,2 ‰ aan groeikrachtig graszaad toe te passen, wat snel kiemt en naderhand traag groeit. Door een overkill aan graszaad vooraf in het grastegelmengsel te mengen wordt onkruid zoveel mogelijk verdrongen. Het doorgemengde graszaadmengsel moet bestaan uit meerdere voorgekiemde grassoorten zodat het voor alle omstandigheden toepasbaar is.


Vullen grasopeningen

Grasopeningen afvullen met dagvers grastegelmengsel bestaande uit veen, voedingsgrond en graszaad met een fractie 0-4 mm, circa 9% aan organische stof en een pH waarde tussen de 4,5-7. Het mengsel aanbrengen met een laadschop/loder met rubber flap en op de bovenkant groenbestrating uitsmeren, gelijk met bovenkant. Vervolgens inwateren waardoor de vulling circa 10-20% inzakt tot 1,5 cm onder bovenkant steen. Hierdoor is het hart van de grasplant beschermd tegen het verkeer. Het grastegelmengsel dient binnen 24 uur verwerkt te worden.


Aftrillen

De schoongeveegde stenen alleen in droge toestand eerst met een tegeltriller of trilrol aftrillen. In de tweede gang met een stenentriller (trilcapaciteit > 4.000/min). Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan. Ter voorkoming van schade aan de groenbestrating dient de triller c.q. trilrol uitgerust te zijn met een kunststof bescherming. Na het aftrillen opnieuw invegen en het overtollige materiaal afvoeren. De voegen dienen volledig ingeveegd te zijn om te voorkomen dat stenen gaan klapperen


In gebruikname

Na aanleg mag de groenbestrating in gebruik worden genomen. Na 2 tot 3 weken opnieuw bevochtigen (licht besprenkelen). Normaliter ontstaat na 3 weken een groen straatbeeld.


Onderhoud

Bij intensief gebruik wordt het gras automatisch kort gehouden en is maaien/trimmen meestal niet nodig. Op plekken waar dit niet het geval is, maximaal twee tot drie keer per jaar maaien of trimmen. Het overtoppen is niet nodig. Bij voorkeur eens per jaar bijmesten (strooien) ter bevordering van een mooi groenbeeld.Disclaimer

Dit verwerkingsadvies is geen leidraad voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van waterdoorlatende groenbestratingssystemen. Een veelvoud aan factoren (verkeer; toegestaan overstromingsrisico, overige verharding, natuurlijke ondergrond, beplanting, etc.) kan het resultaat over langere tijd beïnvloeden. Struyk Verwo Infra aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de doorlaatbaarheid van de stenen.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Brochure Groenbestrating