Struyk Verwo Infra

Productselector

Hemelwaterafvoertegels 15x30

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
facet
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
facet
15x30x717,41F
  • 1 Ontwerp Kathlijn de Booij.
Verwerking
Hemelwaterafvoertegels kunnen toegepast worden bij het afkoppelen van regenwater afkomstig van daken. De tegels zorgen voor een gecontroleerde waterafvoer over het trottoir.

Afkoppelen van dakwater kan door een regenpiip af te zagen of door een regenpijp aan te sluiten op een infiltratiebuis. In het laatste geval kan een waterspuwer of Well-O-Well dienen als overloop.

Fig. 1 en 2 tonen voorbeelden van patronen in blok- en halfsteensverband.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Leaflet Watertegels