Rotonde-elementen 50x50

Rotonde-elementen 50x50
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
Modeltekening
Uitvoeringen
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
7,002, 12441.310,0018VB
10,502, 12441.297,0027VB
12,002, 1250,91.339,0030VB
12,752, 1248,81.337,0032VB
13,502, 12491.362,0034VB
15,002, 1247,61.330,0038VB
17,202, 1204,21.118,0053VB
  • 1 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
  • 2 Passtukken beschikbaar.
Andere modellen uit deze productlijn
Kleuren
Zelfverdichtend beton grijs
Zelfverdichtend beton grijs
Zelfverdichtend beton zwart
Zelfverdichtend beton zwart
Zelfverdichtend beton wit
Zelfverdichtend beton wit
Lavaro grijs bont 070
Lavaro grijs bont 070
Lavaro zwart 100
Lavaro zwart 100
Lavaro zwart/groen 130
Lavaro zwart/groen 130
Lavaro wit 701
Lavaro wit 701
Lavaro wit/zwart 705
Lavaro wit/zwart 705
Verwerking

Belastingen

De rotonde-elementen zijn ontworpen op verkeersklasse 60, en een vlak afgewerkte en verdichte ondergrond.

Ondergrond

De ondergrond waarop de rotonde-elementen worden aangebracht dient te voldoen aan een beddingsconstante van k > 50 mN/m³ (k > 0,05 N/mm³). De afmetingen van het cunet en de wijze van afgraven zijn ter beoordeling van de aannemer. Ten einde een gelijkmatige belasting naar de ondergrond te verkrijgen adviseren wij een stellaag van blijvend drainerend brekerzand of grofzand van ca. 10cm. Voor verdere dimensionering van de constructieve onderlaag raden wij u aan geotechnisch onderzoek uit te voeren of advies in te winnen.

Legadvies

Uitzetten piket op het middelpunt van de rotonde;
De uitwendige cirkelboog exact uitzetten;
De cirkelboog opdelen door het aantal te leggen elementen. Elk element als punt uitzetten langs de cirkelboog;
Bij het aanbrengen van de elementen dient de hartlijn samen te vallen met het uitgezette meetpunt;
Door nu te richten over dit punt van het element naar het middelpunt van de cirkel is, is het element juist te positioneren;
Een hulpmiddel hierbij is een metseldraad vanuit het middelpunt, welke over het midden van het element loopt;
Om beschadigingen aan de randen te voorkomen, en ter verhoging van de verkeersveiligheid, dienen onderlinge hoogteverschillen te worden vermeden.

Aansluiting met asfaltverharding

Hoogteverschil tussen het aan te brengen asfalt en de rand: maximaal 20 mm. Het hoogteverschil ten opzichte van het asfalt zo minimaal mogelijk houden.

Hijsvoorziening

Ten behoeve van plaatsing zijn de elementen voorzien van kogelkopankers. Om randschade te voorkomen dienen de elementen met een evenaar gesteld te worden.

Opslag

Voor tijdelijke opslag kunnen de elementen worden gestapeld. Hierbij op het volgende letten:
bij een slechte ondergrond eerst 2 baddingen neerleggen;
hierop eerst 2 balkjes en het eerste element leggen;
tussen de elementen steeds de balkje loodrecht boven elkaar plaatsen.

Voegafdichting

Het afdichten van de voegen is niet nodig. De ervaring is dat op deze plaats geen onkruid ontstaat.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download
Documentatie

Complete Rotondes

download