Struyk Verwo Infra

Productselector

Plateaudrempels 100 sinus 8 cm met straatsteenmotief

Uitvoeringen
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
12/20x50x1001, 2midden188,00
12/20x100x1001, 2midden376,00
12/20x100x1001, 2links376,00
12/20x100x1001, 2rechts376,00
  • 1 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
  • 2 Hijsvoorziening: 3x schroefhuls M12 voor- /achterzijde.
Verwerking
Toe te passen als verkeersplateaus sinus 8 en 12 cm voor 30 km/h-zones conform CROW-publicatie 344. De plateaudrempels zijn standaard berekend op Verkeersklasse 45. Desgewenst kunnen de plateaudrempels op een hogere verkeersklasse geconstrueerd worden. Standaard voorzien van kogelkopankers als hijsvoorziening aan de bovenzijde. Inclusief betonnen taludmarkering, slijtvast.


Ondergrond:

beddingsconstante K=70MN/m3
materiaalsterkte: CBR-waarde > 15%
verdichtingsgraad: proctorwaarde > 98%
Afhankelijk van de ondergrond: 10 cm grof zand of fijn split, 20 cm steenfundering, natuurlijke ondergrond of grondverbetering. Drempels zowel in langs- als ook in dwarsrichting goed opsluiten. Zorg voor een goed afwatering en drainage direct voor het verkeersplateau. Voor de onderlinge voegbreedte ca. 5mm aanhouden.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten