Animatie verwerking EasyFix

Publicatie

In deze animatie ziet u hoe het Easy Fix® machinaal pakket verlegd kan worden. Hulpstukken voor 3 bestratingsverbanden zijn in het pakket meegeproduceerd. Een bijzonder stabiel en snel verwerkbaar machinaal pakket met een significante reductie van overtollig materiaal.

Publicatie