Kerb-IT waterinfiltrerend bandensysteem

Kerb-IT is bedacht om verdroging in stedelijk gebied tegen te gaan door vooral kleine buien -  90% van de totale neerslag - op te vangen en te infiltreren. Water dat op straat is gevallen kan langzaam worden afgegeven aan groenperken of boomwortels die onder het trottoir liggen. Op deze wijze wordt een groot deel van de natuurlijk waterkringloop op een slimme en eenvoudige manier hersteld.

Klimaatadaptieve oplossing voor openbaar groen

Innovatief aan dit systeem is, is dat het openbaar groen vanaf de onderzijde van hemelwater wordt voorzien via capillaire werking. Dit is een geheel nieuwe benadering van het probleem dat na een periode van droogte (regen)water moeilijk van bovenaf de grond kan indringen en dan naar de riolering spoelt of verdampt. Verder wordt zoveel mogelijk voorkomen dat vuil afkomstig van de straat onderin het systeem terecht komt, waar niet meer gereinigd kan worden.

Dit wordt gerealiseerd door poreuze strekstenen met 10 mm klik boven de rijbaan te straten. Dit vertraagt het water waardoor fijne vuildelen op straat blijven liggen. De gaten aan de voorzijde van de trottoirband zorgen ervoor dat het regenwater onderin het systeem kan komen, waar poreus beton een waterbuffer vormt. Bij extreme buien kan het water via de normale trottoirkolken afgevoerd worden.

 

Ga naar de productselector Kerb-IT

Kerb-IT doorsnede

Eenvoudig straatwerk, weinig extra onderhoud

Kerb-IT kan eenvoudig aangelegd worden langs tonrond gestraatte wegen met een normale constructieve opbouw en heeft relatief weinig grondverzet nodig vergeleken met veel andere infiltratiesystemen. In tegenstelling tot waterinfiltrerende bestrating hoeven alleen de strekstenen gereinigd worden. Dit kan door regelmatig te vegen bij droog weer en wanneer nodig een hoge druk spuit/zuig-wagen in te zetten.

Kerb-IT is door Syntraal getest met een vuilsimulatie van 20 jaar, waarbij zonder reiniging nog steeds 11 mm/uur afgevoerd kan worden (zie factsheet). Dit is ruim voldoende om de meeste buien te infiltreren en anders treden de kolken in werking.

 

Download factsheet Syntraal

Klimaatadaptatie met Kerb-IT: Keep it, Green it, Cool it! 

Kerb-IT is dus geen systeem tegen wateroverlast, maar tegen watertekort, droogte en hittestress. Het herstelt de natuurlijk waterkringloop waarvan planten, struiken en bomen bij elke bui kunnen profiteren. Deze zorgen op hun beurt weer voor verkoeling door schaduw en verdamping. Het mooie is dat op deze manier zowel groenbeheer als riolering kosten kunnen besparen. Om de voordelen voor groenbeheer zichtbaar te maken, is Struyk Verwo Infra samen met de gemeente Halderberge en Connected Green een proefproject gestart.

Pilot gemeente Halderberge

Aan de Beatrixlaan in Oudenbosch is begin dit jaar Kerb-IT aan beide zijden van een groenperk aangelegd. Door middel van vochtsensoren en sofware van Connected Green wordt hier dagelijks gemeten of er voldoende water voor de beplanting beschikbaar is of dat er actie moet worden ondernomen door groenbeheer.  Dit wordt vergeleken met een nabij gelegen groenperk zonder Kerb-IT die naar verwachting droger zal staan. Op basis van deze proef zal kunnen worden aangeven hoeveel de gemeente jaarlijks kan besparen op water.