Park Piot | Kloostersite Heilige Graf

Park Piot - een groene en multifunctionele oase binnen de stad Turnhout

Nadat de laatste zusters in 2012 het voormalige klooster Heilig Graf verlieten, nam de naastgelegen school het beheer van het terrein over. Toen het schoolbestuur ook nog eens een subsidie voor ontharding in de wacht sleepte, kregen de plannen om de buitenruimte te vergroenen en enkele gedateerde gebouwen te vervangen een duwtje in de rug.

Milo Keunen, stedenbouwkundig architect bij OM/AR architecten, licht het creatieve ontwerp toe.

De buitenruimte, die de naam Park Piot kreeg, onderging een metamorfose van een grijze zone tot een groen paradijs dat een actieve, rustige en educatieve zone combineert. Ook enkele waardevolle gevels kwamen weer terug in het zicht.

Functionele circulatielijnen

Milo Keunen vertelt: “Het Heilig Graf besloot na de overname een masterplan te laten maken om het voormalige kloosterterrein met een oppervlak van 5 hectare beter met de school te integreren en zo de school klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. De vrijgekomen ruimte bood mogelijkheden voor de creatie van een aangename en multifunctionele leef- en leeromgeving. De belangrijkste aandachtpunten tot het realiseren van deze open ruimte waren het herstellen van de zichtassen en het verhogen van de toegankelijkheid van de site door het gebruik van functionele circulatielijnen. Het resultaat weerspiegelt zich als ‘Park Piot’, waarmee een waardevol stukje buitenruimte binnen de stad Turnhout is hersteld en als een groene oase opnieuw actief deel uitmaakt van het stadsweefsel.”

Milo Keunen | OM/AR architecten

Milo Keunen Stedenbouwkundig Architect

Park Piot | OM/AR architecten

Karaktervol ontwerp met een betaalbare uitwerking

Bij de uitwerking van de plannen mocht Struyk Verwo Infra samen met het Belgische zusterbedrijf Stradus actief meedenken bij de materialisatie van het ontwerp. Door de creatieve toepassing van een reeks producten uit het standaard assortiment van beide bedrijven werd samen met OM/AT architecten een bijzonder karaktervol ontwerp budgettair haalbaar.

Milo: “We hadden een sterk beeld voor ogen dat past binnen een duidelijk vooropgestelde visie. De materiaalkeuze en de toepassing ervan spelen daarbij uiteraard een grote rol gezien vorm, textuur en kleur een beeld mee karakter geven. Uiteraard was betaalbaarheid ook een belangrijk gegeven. Wij zijn dan ook heel blij dat we door het gebruik van standaardoplossingen toch een ontwerp op maat voor dit project konden realiseren.”

Naast het karaktervolle beeld dat we voor ogen hadden was de betaalbaarheid uiteraard ook een belangrijk gegeven. Wij zijn dan ook heel blij dat we uit een standaardgamma konden putten en daarmee toch een ontwerp op maat konden realiseren.

Esthetische en functionele vraagstukken

Een slimme mix van verhardingsmaterialen en straatmeubilair biedt te midden van al het groen het antwoord op zowel esthetische als enkele functionele uitdagingen.  

Milo: “Park Piot kent drie zones: een actieve, een educatieve en een rustige zone die - in relatie tot de omliggende gebouwen - bij de behoeften van de school, de leerlingen of breed gebruik passen. De zone rondom de geschakelde betonnen zitelementen (Solids & Seats),  die je vindt tussen de verharde zone en de grasvlakte, doen dienst als een ruimte voor podiumkunsten. De zitelementen zelf worden daarbij ingezet als afgebakende tribune.”

Brede trottoirbanden worden ingezet als speels en gangbaar lineair element om het aanwezige hoogteverschil te versterken. Daarnaast bieden de terrassen de nodige ruimte voor de leerlingen om te ontspannen en te genieten van het omliggende groen.”

Als groene oase binnen het stedelijk weefsel van Turnhout geeft het park ook een antwoord op de toenemende waterproblematiek. De verharding moest daarom klimaatadaptief gemaakt worden.

 

Hoogteverschil Park Piot | Brede trottoirbanden

Park Piot wandelpad | RAS vloerplaten

“Door het gebruik van Hydro Lineo XL in formaat 60x30x16 cm kan het water zoveel mogelijk infiltreren. Bovendien zorgt het voor een subtiele overgang naar de aanliggende gesloten betonstraatstenen in hetzelfde formaat en wordt er tegelijkertijd een draagvlak gecreëerd om een tijdelijk podium te plaatsen.”

Het ontwerp houdt rekening met het rijkelijk patrimonium van het Heilig Graf. Door de afbraak van een aantal schoolgebouwen kwamen enkele waardevolle gevels terug in het zicht.

“Het ritme en de vorm van de vlakke vloerplaten 200x100 cm die – afgewisseld met een grasvoeg - als wandelpad de grasvlakte doorkruisen, zorgen ervoor dat deze gevels extra in de kijker worden gezet. Bovendien zorgt het voor een functionele verbinding waarbij het groene karakter behouden werd dankzij het doorlopende gras.”

Dit project is genomineerd voor de Febe Elements Awards in de categorie Precast in Landscape.