Struyk Verwo Infra certificeert zich op CO2-Prestatieladder-niveau 3

Op 27 februari heeft Struyk Verwo Infra het CO2-Bewust certificaat niveau 3 verkregen.

De certificering maakt dat we objectief én meetbaar kunnen laten zien dat we beleidsmatig werken aan reductie van CO2-emissies en welke resultaten we daarmee behalen. 

De CO2-Prestatieladder is een bewezen effectief duurzaamheidsinstrument in de bouwsector dat bedrijven en overheden stimuleert en helpt bij het reduceren van CO2. Als gecertificeerde organisatie voldoen we aan de eisen van niveau 3 en alle onderliggende niveaus van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken.

  • Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • Transparantie: structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Focus op verdere verlaging CO2-uitstoot

Niveau 3 heeft betrekking op de eigen processen en dus de zaken waar we zelf controle over hebben. De door de CO2-Prestatieladder gehanteerde scope-indeling bakent de verschillen tussen directe en indirecte emissiebronnen af en maakt het onderscheid tussen emissies uit eigen bedrijfsvoering en die van de waardeketen. Het inzicht dat hieruit volgt maakt dat gericht gekeken kan worden naar mogelijkheden om de CO2-emissie te verlagen. 

Jaarlijks worden we geaudit door Kiwa Nederland waarbij we worden getoetst op ambities, reductie resultaten en continue verbetering. Als gecertificeerd bedrijf hebben we hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem waardoor het gemakkelijk is hierover halfjaarlijks te communiceren.

Naast het verduurzamen van onze productie- en logistieke processen en onze bedrijfsvoering in het algemeen blijven we continu innoveren om onze producten verder meetbaar te verduurzamen door de toepassing van secundaire grondstoffen en verlaging van de milieu-impact van toegepaste bindmiddelen.

Naar het CO2-Prestatieladder certificaat   Naar MVO-beleid en missie

Duurzaamheidsadviseur Matthijs Verboon - van der Deijl vertelt u graag meer over deze certificering.