Inritbanden 105x21,5x100 vl

Inritbanden 105x21,5x100 vl
De getoonde tekeningen zijn illustratief.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
Modeltekening
Uitvoeringen
afmetingen (cm)lengte
(cm)
uitvoeringgewicht
(kg)
sluiting
105x21,51100links450,00VL
105x21,51100midden433,00VL
105x21,51100rechts450,00VL
  • 1 Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.
Andere modellen uit deze productlijn
Kleuren
Zelfverdichtend beton grijs
Zelfverdichtend beton grijs
Zelfverdichtend beton zwart
Zelfverdichtend beton zwart
Zelfverdichtend beton wit
Zelfverdichtend beton wit
Verwerking
Toe te passen als overrijdbare scheiding tussen rijbaan en trottoir:
Uitritten met constructiecriterium*
Uitritten met bestemmingscriterium
Na het uitzetten van de lijnen, dienen de inritbanden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug heeft dezelfde breedte als de aansluitende trottoirband. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.
NB: in verband met een gemakkelijke overbrugging en afwatering verdient het de voorkeur om de bestrating ter hoogte van de inritbanden zoveel mogelijk op maaiveldniveau te plaatsen.
* Conform CROW publicatie 228 mogen alleen inritbanden met helling 1 : 6 of groter in een uitritconstructie toegepast worden. De breedte van de constructie in het dwarsprofiel bedraagt bij voorkeur 4,50 m of meer.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten Download