Struyk Verwo Infra

Productselector

Trottoirbochtbanden 48/50x16

Uitvoeringen
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
4,0078,5136,0032VL
15,0098180,7496VL
1,0078,5108,308VL
6,00 inw94173,5540VL
2,0078,5126,7016VL
2,5078,5130,4020VL
4,00 inw78,5154,4032VL
7,00 inw91168,7648VL
13,00 inw92170,9788VL
6,0094173,5540VL
12,00 inw94173,5580VL
12,0094173,5580VL
8,00 inw96177,9852VL
8,0096177,9852VL
10,00 inw98180,7464VL
10,0098180,7464VL
25,0098180,74160VL
15,00 inw98180,7496VL
5,0098180,7432VL
20,00 inw98180,74128VL
20,0098180,74128VL
1,5078,5120,6012VL
18,0094173,55120VL
Verwerking
Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te plaatsen op onderasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.
Kwaliteit

CE

CE is een wettelijk Europees erkend keurmerk ter bevordering van de handelsvrijheid tussen de EER lidstaten. Voor producten waar CE normen voor gelden, verklaart SVI haar productprestaties middels de Declaration of Performance (DoP).

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten