Struyk Verwo Infra

Productselector

Amstelbochtbanden 20/20,5x37

Uitvoeringen
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
straal =
R (m)
lengte
(cm)
gewicht
(kg)
aantal
per 360°
sluiting
0,5078,5129,504VB
1,0078,5129,508VB
2,0078,5129,5016VB
3,0078,5129,5024VB
6,0078,5129,5048VB
8,0078,5129,5064VB
10,0078,5129,5080VB
15,0078,5129,50120VB
1,00 inw78,5129,508VB
6,00 inw78,5129,5048VB
10,00 inw78,5129,5080VB
15,00 inw78,5129,50120VB
Verwerking
Toe te passen op plaatsen waar een onoverbrugbare fysieke scheiding gewenst is:
Tussen rijbaan en groenstrook
Tussen rijbaan en trottoir
Tussen rijbaan en fietsstrook

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten