Struyk Verwo Infra

Productselector

Drainage stenen 21x21

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
vellingmachinaal
pakket
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
aantal
per m2
vellingmachinaal
pakket
21x21x88,1922,50NV+
Verwerking
Drainagestenen zijn met name geschikt voor parkeervakken met licht verkeer, vanwege de lage buigtreksterkte. Drainagestenen zijn bij voorbaat uitgesloten van NEN-EN-1338 en daarom niet verkrijgbaar met het KOMO keurmerk. Drainagestenen halen gemiddeld een infiltratiesnelheid van ca. 800 liter/sec/ha.


Straten

De stenen worden bij voorkeur niet tonrond gelegd, maar wel gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte. Stenen dienen bij voorkeur minimaal 35 dagen te zijn uitgehard, alvorens te verwerken.


Voegen en straatlaag

Voor Drainagestenen wordt een stofarm split 1/3 (niet kalksteenhoudend) als voegmateriaal geadviseerd en voor de straatlaag een split 2/6 met dezelfde eigenschappen.


Straatlaag en fundering

De onderliggende straatlaag en fundering hebben voldoende weerstand tegen verbrijzeling en afslijting en zijn niet kalkhoudend. De fundering moet filterstabiel zijn met de straatlaag. Indien dit niet het geval is, moet een waterdoorlatend scheidingsdoek tussen de straatlaag en fundering worden aangebracht.


Aftrillen en invegen

De stenen eerst met een tegeltriller of trilrol aftrillen, in de tweede gang met een stenentriller. Ter voorkoming van schade aan de steen dient de triller c.q. trilrol uitgerust te zijn met een kunststof bescherming. Na het aftrillen opnieuw invegen en het overtollige materiaal afvoeren. De voegen dienen volledig ingeveegd te zijn om te voorkomen dat stenen gaan klapperen.


Machinaal straten

Drainagestenen kunnen vanwege de poreuze openingen alleen met een klem machinaal verwerkt worden. De klem is bij voorkeur uitgerust met een rubberen bescherming. Bij gebruik van zware machines dient het gewicht over de bestrating verdeeld te worden door middel van een kunststofplaat. NB: gedeeltes die niet machinaal gestraat worden in geen geval met kruiwagen aanvoeren; stenen kunnen hierdoor makkelijk beschadigd worden.


Disclaimer

Dit verwerkingsadvies is geen leidraad voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van waterdoorlatende bestratingssystemen. Een veelvoud aan factoren (verkeer; toegestaan overstromingsrisico, overige verharding, natuurlijke ondergrond, beplanting, etc.) kan het resultaat over langere tijd beïnvloeden. Struyk Verwo Infra aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de doorlaatbaarheid van de stenen of de werking van het waterdoorlatende bestratingssysteem.


Meer informatie over waterregulerende bestrating

www.struykverwoinfra.nl/kennisdocumenten.html
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten
Documentatie

Brochure Easyflow