Struyk Verwo Infra

Productselector

Verkeersdrempels 300 sinus 8 cm

Uitvoeringen
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
afmetingen (cm)uitvoeringgewicht
(kg)
16/24x50x3001, 2midden813,00
16/24x100x3001, 3midden1.412,00
16/24x100x3001, 3links1.440,00
16/24x100x3001, 3rechts1.440,00
  • 1 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
  • 2 Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T.
  • 3 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
Verwerking
Toe te passen als verkeersdrempel sinus 8 cm voor 50 km/h-zones conform CROW-publicatie 344. De drempel is standaard berekend op Verkeersklasse 45. Desgewenst kan de drempel op een hogere verkeersklasse geconstrueerd worden. Standaard voorzien van kogelkopankers als hijsvoorziening aan de bovenzijde. Inclusief betonnen taludmarkering, slijtvast.


Ondergrond:

beddingsconstante K=70MN/m3
materiaalsterkte: CBR-waarde > 15%
verdichtingsgraad: proctorwaarde > 98%
Afhankelijk van de ondergrond: 10 cm grof zand of fijn split, 20 cm steenfundering, natuurlijke ondergrond of grondverbetering. Drempels zowel in langs- als ook in dwarsrichting goed opsluiten. Zorg voor een goed afwatering en drainage direct voor en na de drempel. Voor de onderlinge voegbreedte ca. 5mm aanhouden.


Verwerking in asfaltwegen

De voegen tussen de drempels moeten met een harde massa afgedicht worden om indringing van water te voorkomen. De massa van de voegvulling zorgt bovendien voor een verbinding tussen de elementen en de aangrenzende verhardingen. Zo is de kans klein dat de elementen horizontaal of verticaal (tegenover elkaar of de aangrenzende verharding) verschuiven. Een correct aangebrachte voegvulling loopt tot helemaal onderaan het element door zodat het stevig op de fundering wordt vastgezet. De randen tussen de elementen en het asfalt worden afgedicht door een bitumineuze voegband aan te brengen.
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten