Struyk Verwo Infra

Productselector

Geleideblokken wieldwinger

Uitvoeringen
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
afmetingen (cm)gewicht
(kg)
50x200x301, 2630,00
100x200x301, 21.280,00
  • 1 Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker 1.3T.
  • 2 Standaard voorzien van ankersparingen.
Verwerking
Toe te passen als geleidingselement of als barrier.

De geleideblokken moeten zowel aan de onderzijde geplakt worden, als gefixeerd via de gaten rond 40mm. Hier kan een buis rond 38 mm voor gebruikt worden.


Werkwijze:

Poltec 717 aanbrengen volgens instructies
Door de gaten van het geleideblok een stuk vloer rond 40mm uitboren.
Buizen rond 38 mm in vloer steken
Gaten afvullen met Poltec 717
Kwaliteit

Komo

KOMO is een privaat keurmerk afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit keurmerk toont aan dat o.a productiesprocessen, grondstof- en product controles aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten

BSB

Het BSB certificaat toont aan dat alle producten van SVI voldoen aan de milieu eisen uit het Besluit BodemKwaliteit. Hierin is geborgd dat producten binnen de toegestane emissie eisen blijven gedurende hun levensduur en zelfs bij hergebruik.

Ga voor een overzicht van alle productcertificaten naar overzicht productcertificaten