Struyk Verwo Infra

Grasbestrating - de 5 meest gestelde vragen over aanleg en onderhoud

Grasbestrating - de 5 meest gestelde vragen over aanleg en onderhoud

Door klimaatverandering is er steeds meer vraag naar klimaatadaptieve maatregelen. Groendoorlatende bestrating is zowel een oplossing voor de afvoer van hemelwater als het verlagen van hittestress. Bij Struyk Verwo Infra krijgen wij dan ook veel vragen over het inzaaien van gras in onze grasbestrating en het onderhoud ervan. De vijf meest gestelde vragen door gemeenten heb ik verzameld en voorgelegd aan een grasspecialist: Jan van den Boom van Barenbrug. 

1.    Welke ondergrond is het meest geschikt voor groendoorlatende bestrating?

‘Voor gras is een bodem met zoveel mogelijk organische stoffen en lucht erin ideaal. Helaas is de grond dan te zacht om overheen te rijden, dit is eerder akkerbouwgrond. Indien het gras moet komen in een grasbestrating voor bijvoorbeeld een parkeerplaats, dan wordt vaak een puinbed als ondergrond gebruikt. Hierop blijven de stenen goed liggen en deze bodem is stevig genoeg om auto’s en vrachtverkeer te dragen. De grond onder de grasbestrating is vaak schraler dan de grond in de stenen. De grond in de stenen moet minimaal een organisch stofgehalte (hummusgehalte) van 2 hebben, maar 4 is voor het gras nog beter. De keuze die daarin wordt gemaakt is afhankelijk van het doel van de stenen. Hoe hoger het organisch gehalte, hoe langzamer het water wordt afgegeven aan de ondergrond. Wordt de gras- of groenbestrating aangelegd om het hemelwater sneller af te voeren, dan is het beter om een organisch stofgehalte van 2 te kiezen.’ 

2.    Welke grassoorten zijn geschikt voor grasbestrating dat ook overrijdbaar moet zijn?

‘Als er op een dichte bodem wordt gewerkt, is het verstandig te kiezen voor grassoorten met sterke wortels. We adviseren dan een mengsel waarin Rietzwenk is opgenomen. Rietzwenk kenmerkt zich door sterke wortels die 60 centimeter tot een meter de grond in gaan, op zoek naar water. We werken altijd met een mengsel van twee of drie verschillende soorten graszaden. Zo kunnen we onvoorziene omstandigheden opvangen. Als de ene soort onverhoopt niet aanslaat, betekent dat niet dat al het gras verloren is. Voor het gras geldt wel: hoe intensiever het bereden wordt, hoe moeilijker het gras het heeft. Accepteer je dat op de parkeerplaatsen 80% van het gras het goed doet en er dus af en toe een plantje wegvalt, dan zie ik geen reden om het niet te doen.'  

Accepteer je dat op de parkeerplaatsen 80% van het gras het goed doet en er dus af en toe een plantje wegvalt, dan zie ik geen reden om het niet te doen.  

3.    Tot hoe ver onder de rand moeten de openingen van grasbestrating worden gevuld?

'Vul de grasbestrating met grond tot 1 cm van boven. Zaai dan het graszaad erin en bedek dat met een klein laagje zand. De steen zit dan “los” vol. Na het aandrukken is de steen weer tot 1 cm van boven gevuld. Als het ontkiemde gras dan tussen een wiel en de betontegel komt, loopt het weer uit. Is de groenbestrating tot aan de rand gevuld, dan is de kans groot dat het plantje kapot wordt gereden en dood gaat. De eerste kiemen ontstaan na ongeveer twee weken, er vanuit gaande dat er voldoende licht en vocht is. Als de plantjes netjes onder de betonrand zitten, kan er na zes weken overheen worden gereden.’ 

4.    Wat is een goed moment om gras in te zaaien? 

'Belangrijk bij het inzaaien van gras is een aantal factoren: temperatuur, licht en vocht. Tussen april en oktober is er voldoende licht om de graszaden te laten ontkiemen. Ook de temperatuur zal in deze periode hoog genoeg zijn. Dan moet alleen nog in de gaten worden gehouden dat er voldoende vocht is. In heel droge perioden kunnen de zaadjes wat water toegediend krijgen. Niet te vaak, want de wortels moeten zelf op zoek gaan naar vocht in de grond. Zijn de omstandigheden nog niet ideaal, dan is er niets aan de hand. De zaadjes ontkiemen weliswaar nog niet, maar zullen dat wel doen zodra alle factoren in orde zijn. De zaaidichtheid is afhankelijk van de grootte van het graszaad. Van grof graszaad is 300 g/ha nodig, van fijn graszaad is 150 kg/ha voldoende.'

5.    Hoe kan grasbestrating het best worden onderhouden?

‘De hoeveelheid onderhoud die aan een groenbestrating moet worden besteed, is afhankelijk van het gewenste beeld. Is dat het beeld van een berm? Dan is twee of drie keer per jaar maaien genoeg. De vraag is hoe hoog het gras mag worden. In het begin zal het gras sneller groeien en is tweewekelijks maaien misschien wenselijk. Als de omstandigheden minder goed worden, bijvoorbeeld doordat er veel verkeer over de grasstenen rijdt, zal er minder gemaaid hoeven worden. Met groenbestrating kun je niet veel meer doen dan maaien. Er kan een gebruikelijke grasmaaier overheen, als het mes maar wordt afgesteld op minimaal 3 cm vanaf de grond. Hoe meer bladoppervlak er overblijft, hoe minder het plantje in de stress schiet en hoe sneller het gras zich herstelt. Als bij het aanleggen een rijk substraat is gebruikt, is bemesten meestal niet nodig.'

Terug naar het blog overzicht

Heeft u vragen?

vragen-image

Productmanager Eric Boon houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van groen- en grasbestrating.