Struyk Verwo Infra

Leaflet Well-O-Well

De Well-O-Well is een exfiltratiekolk in tegelvorm die kan worden gebruikt bij het afkoppelen van daken. De uitstroomtegel sluit aan op hemelwaterafvoertegels.

De nauwsluitende betonnen deksel, verdiept aangebracht in de kolkkop, voorkomt dat grote vuildelen in de kolk terecht kunnen komen. Een veilig debiet waarbij de deksel niet omhoog komt is vastgesteld op 1,3 m/s.

Bij hevige regenval fungeert de Well-O-Well als overstort, waarbij het overtollige water elders kan infiltreren of verder kan worden getransporteerd. Het effect van opwellend water uit het trottoir is erg opvallend. Het zal bijdragen aan de bewustwording van bewoners dat door klimaatverandering meer behoefte is aan groen en open verharding.