Leaflet Kerb-IT

Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem en helpt verdroging in stedelijk gebied tegen te gaan. Het vangt en infiltreert vooral kleine buien op, zo'n 90% van de totale neerslag. Opgevangen water wordt langzaam afgegeven aan groenzones of boomwortels onder het trottoir.