Kwaliteit en KOMO

 

Kwaliteit in elke vezel organisatie

Het integrale kwaliteitszorgsysteem van Struyk Verwo Infra omvat de gehele bedrijfsvoering, waaronder de onderdelen kwaliteit, arbo en milieu. Hieraan gekoppeld is een beleidsmatige aanpak die de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en derden moet waarborgen en het milieu minimaal belasten.
 

Garantie productkwaliteit

Alle producten die Struyk Verwo Infra levert, voldoen aan het Bouwstoffenbesluit (NL-BSB-certificaat). Struyk Verwo Infra streeft er verder naar om zoveel mogelijk van haar producten te leveren onder een KOMO-productcertificaat.


               
 

CE-prestatieverklaring

Daarnaast zijn onze producten voorzien van de wettelijke CE-prestatieverklaring. In dit document staan de essentiële productkenmerken vermeld met de bijbehorende prestaties.

Download KOMO/BSB certificaten

Download CE-prestatieverklaringen

Download Milieukeur certificaat