Struyk Verwo Infra

Missie en kernwaarden

 

Missie Struyk Verwo Infra

Een missie is een korte en krachtige omschrijving van de hoogste doelstelling van een organisatie. Daarmee wordt expliciet uitgedrukt waar de organisatie op duurzame wijze voor staat. De missie van Struyk Verwo Infra spreekt onze ambities en commitment uit om optimaal en op unieke wijze in de behoeften van onze klanten te voorzien:        
        
Struyk Verwo Infra realiseert als professionele partner passende oplossingen voor een toonaangevende en duurzame inrichting van onze leefomgeving        
        
Ons hoofddoel is het realiseren van duurzame klantoplossingen door verantwoord te werken in alle facetten van ons werk. Elk afzonderlijk woord en zinsnede in ons mission statement getuigt van deze vastberadenheid om gezamenlijk als klant en Struyk Verwo Infra een veilige, aangename en duurzame leefomgeving zeker te stellen.  

       
1.1 Als professionele partner passende oplossingen realiseren 

Struyk Verwo Infra is deskundig en daadkrachtig en komt als professionele partner consequent afspraken na. Gelijkwaardigheid, goed overleg en onderling respect tussen haar relaties en Struyk Verwo Infra zijn de norm.        
        
Struyk Verwo Infra biedt passende oplossingen en creëert waarde voor haar klanten, ongeacht marktpartij, projectfase en karakter klantbehoefte. Deze oplossingen zijn gericht op concrete eindresultaten zoals een 'veilige verkeerssituatie'. Zij zijn verder gebaseerd op het combineren van een groot productaanbod, specialistische kennis en ondersteunende tools.  

       
        
Passende oplossingen realiseren betekent een traject volledig afmaken, van begin tot het eind. Dit is duidelijk meeromvattend en minder vrijblijvend. Zij gaat verder dan alleen bieden of leveren.        

1.2 Toonaangevend en duurzaam      

De publieke omgeving is het domein van Struyk Verwo Infra. Zij kan daar bogen op veel kennis en een jarenlange ervaring. Voor veel professionele marktpartijen is zij bij bestratingsvraagstukken de specialist bij uitstek en de ideale business partner. Met innovatieve producten en toonaangevende oplossingen weet zij Struyk Verwo Infra kundig en als geen ander in te spelen op veranderende klantbehoeftes en snel opkomende thema's.        
        
Oplossingen van Struyk Verwo Infra moeten bovenal ook duurzaam zijn. Daarbij gaat het niet alleen over betrouwbare producten, productkwaliteit en minimalisatie van onderhoud. Maar vooral ook door de hele keten heen om een constante verbetering van de milieuvriendelijkheid van de producten van Struyk Verwo Infra: bij de aanschaf van grondstoffen, de productie, het transport, de verwerking en de recycling.   

     
1.3 Onze leefomgeving

Struyk Verwo Infra draagt op deze wijze in belangrijke mate bij aan de omgeving waar wij wonen, werken, ons verplaatsen en verblijven. Haar verantwoordelijkheid ligt dan ook primair bij het samen met haar business partners toonaangevend en duurzaam inrichten van wat  Struyk Verwo Infra onvoorwaardelijk beschouwt als 'onze leefomgeving'.        
        
Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel voor een gezonde fysieke en geestelijke   
ontwikkeling van kinderen. Struyk Verwo Infra draagt met passende producten, elementen en voorzieningen zijn steentje bij om kinderen te verleiden om vaker en langer buiten te spelen.
 

Ga naar Inspiratiebank - Speel & groenplek    

Kernwaarden

Kernwaarden of basiswaarden zijn de belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie. Zij zijn de hoofdpunten waar een organisatie naar streeft. Goede en heldere kernwaarden zijn ook richtinggevend voor het gedrag van de mensen binnen een organisatie.        

Bij Struyk Verwo Infra vormen drie kernwaarden het kompas voor elke medewerker om concreet bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Deze kernwaarden zijn op elke locatie en binnen iedere afdeling vertaald naar functiespecifieke doelstellingen en het gewenste bijbehorende gedrag.

      
2.1 Klantgericht 

In alles wat Struyk Verwo Infra doet staat de klant centraal. Alleen dan kun je Straatbepalend zijn in een voor alle betrokkenen gewenste inrichting van elke woon-, werk- of verblijfsomgeving. Doelgroepbewerking, klanttevredenheidsonderzoek, interne en externe procesoptimalisatie en een steeds vernieuwend productaanbod zijn voorbeelden hoe Struyk Verwo Infra constant bezig is om nu maar ook straks individuele en evoluerende klantwensen optimaal te kunnen honoreren.   

      
 2.2 Gericht op mens en milieu 

Bedrijfsactiviteiten hebben effect op mens, maatschappij en milieu. Wij willen onze kinderen en kleinkinderen een toekomst bieden. Emissies noodzakelijk om te produceren schaden het milieu. Grondstoffen worden schaars, wij zijn de aarde aan het opgebruiken.                
        
Veel van onze relaties willen alleen maar zaken doen met bedrijven die daadwerkelijk MVO toepassen. Voor Struyk Verwo Infra is MVO een kernwaarde die bedrijfsbreed is verankerd. Alles is er op gericht om onze producten, processen en ons handelen bij te laten dragen aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.        

Lees meer over onze MVO-inspanningen
        

2.3 Resultaatgericht 

Jaardoelen en -plannen worden binnen Struyk Verwo Infra altijd vertaald en gespecificeerd  naar concrete doelen en plannen per bedrijfsonderdeel, afdeling en functie. Kostenbewust, efficiënt en effectief werken is binnen Struyk Verwo Infra essentieel om individueel gericht bij te dragen aan een gezamenlijk goed eindresultaat. En vervolgens onze relaties, geruggesteund door een sterke moederorganisatie CRH, de zekerheid en continuïteit te blijven bieden die zij van Struyk Verwo Infra gewend zijn.  


2.4 Kernwaarden in balans

Voor een goed eindresultaat moeten alle drie de kernwaarden wel in balans zijn. Dus het samenwerken en handelen binnen Struyk Verwo Infra staat in het constant teken van zowel klant-, mens&milieu- als resultaatgerichtheid.