Struyk Verwo Infra

Thema water
 

Duurzaam waterbeheer 

Door klimaatverandering, bodemdaling en verdergaande verstedelijking neemt de kans op wateroverlast door hevige regenbuien ten gevolge van overbelaste rioleringen nog steeds toe. Vanuit de visie van een integraal ingerichte openbare ruimte werken StruykVerwo Infra, Struyk Verwo Aqua en Drainvast samen om een koppeling te maken tussen de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Met als gevolg diverse innovaties en oplossingen voor een goede hemelwaterafvoer en regenwaterafvoer - met als basis betonnen verharding - die de brug slaan naar duurzaam waterbeheer.

 

Download broch. Samen regenwater afvoeren

1. Drainwave: waterdoorlatend & onderhoudsvriendelijk

Regenwaterafvoer of het tijdelijk bergen van relatief schoon regenwater via de bestrating is gemeengoed geworden, maar vraagt veel onderhoud en beheer. Daarom ontwikkelde Drainvast samen met Struyk Verwo Infra het machinale bestratingspakket DrainwaveXL.

DrainwaveXL is een kant-en-klaar pakket betonstraatstenen in elleboogverband met 12 waterdoorlatende drainvoegen per laag. Deze zorgen voor een infiltratiesnelheid van ca. 2.000 liter/seconde/hectare.  Het pakket kan met een normale klem verwerkt worden.


    
Onderzoek door ingenieursbureau Tauw heeft uitgewezen dat de drainvoeg ook na tien jaar - zonder onderhoud en met een dubbele vuillast - nog ver boven de norm presteert. Regulier onderhoud volstaat, vegen tast de drainvoeg niet aan. Dus geen hoge onderhoudskosten door extra split of herstraten van losliggende stenen.

Naar productselector - DrainwaveXL stenen

2. Hemelwaterafvoertegels:

speelse bovengrondse afkoppeling

In de openbare ruimte wordt al jaren afgekoppeld of - in nieuwe wijken - niet meer aangekoppeld. Veel gemeenten hebben in hun beleid opgenomen dat hemelwaterafvoer en regenwaterafvoer zichtbaar bovengronds plaatsvindt.

In beneden-Leeuwen worden de regenpijpen van de woningen aangesloten op een leidingstelsel dat het water bovengronds aanbiedt op de erfscheiding. Elke regenpijp mondt uit in een waterspuwer, een speciaal ontworpen leeuwenontwerp. Als het regent stroomt het regenwater uit deze spuwer naar het trottoir. Het systeem werkt op basis van de wet van de communicerende vaten.


     

Eenmaal op het trottoir wordt de regenwaterafvoer verder geleid via twee rijen speciale betonnen hemelwaterafvoertegels, ontworpen door Kathlijn de Booij en geproduceerd door Struyk Verwo Infra. Dit zijn speels vormgegeven trottoirtegels met kronkelige gootjes. Door deze gootjes stroomt het water verder naar hemelwaterriolen waarna het tijdelijk wordt opgeslagen in wadi's. Vandaar zakt het hemelwater geleidelijk de bodem in. Door het gotenontwerp worden de tegels niet glad bij temperaturen onder het vriespunt.

De speelse vormgeving nodigt bovendien buurtkinderen uit om met het regenwater te spelen. Het ontwerp van deze hemelwaterafvoertegels met de waterspuwer is tweede geworden bij de Rioned Innovatieprijs 2015.

Bekijk de video Hemelwaterafvoertegels

Naar productselector - hemelwaterafvoertegels

3. Easy Flow: waterregulering met uitstraling

Waterdoorlatende en waterpasserende betonnen bestrating op een bergende of infiltrerende funderingslaag zijn al lang beproefde methodes om wateroverlast terug te dringen.

Waterregulerende bestrating laat hemelwater infiltreren in de ondergrond of voert dit vertraagt af naar het oppervlaktewater. Easy Flow van Struyk Verwo Infra biedt oplossingen voor elke situatie en verbindt praktisch nut met een hoogwaardige uitstraling. Desgewenst kijkt Struyk Verwo Infra naar het constructief ontwerp en geeft zij advies ten aanzien van dimensionering, materialen en onderhoud.


    

Struyk Verwo Infra levert gebroken natuursteen, lavasteen en infiltratiekratten voor de opbouw en waar nodig oliefilterend geotextiel en drainagepijpen. Voor andere innovatieve afkoppelingsproducten als infiltratiebuizen en scheidingskoloken kan een beroep worden gedaan op de expertise en advisering van Struyk Verwo Aqua.

Met Easy Flow heeft u een uitgebreide keus uit waterregulerende stenen voor elke gewenste uitstraling en geschikt voor situaties met verschillende functionele eisen. De diverse kleuren, formaten en wassingen zijn bovendien uitstekend te combineren met tegels, banden en accessoires van Struyk Verwo Infra voor een mooi en evenwichtig ontwerp.

Download brochure Easy Flow

Naar productselector -   waterregulerende stenen

Naar inspiratiebank - thema beperk wateroverlast