Struyk Verwo Infra

Afkoppelen regenwater
 


Afkoppelen regenwater

Waarom hemelwater afkoppelen? Door klimaatverandering, bodemdaling en verdergaande verstedelijking neemt de kans op wateroverlast door hevige regenbuien toe. Hoe werkt afkoppelen? Regenwater wordt niet alleen meer via de riolering afgevoerd. Struyk Verwo Infra heeft diverse innovatieve producten voor het bovengronds afvoeren van regenwater om de riolering te ontlasten, water langer vast te houden en zelfs te infiltreren. Dit voorkomt dure investeringen in het rioolstelsel en helpt ook tegen droogte en lage grondwaterstanden.

1. DrainwaveXL: waterdoorlatend & onderhoudsvriendelijk

Regenwaterafvoer of het tijdelijk bergen van relatief schoon regenwater via waterdoorlatende stenen is gemeengoed geworden, maar vraagt veel onderhoud en beheer. Daarom ontwikkelde Drainvast samen met Struyk Verwo Infra het machinale bestratingspakket DrainwaveXL.

DrainwaveXL is een kant-en-klaar pakket betonstraatstenen in elleboogverband met 12 waterdoorlatende drainvoegen per laag. Deze zorgen voor een infiltratiesnelheid van ca. 2.000 liter/seconde/hectare.  Het pakket kan met een normale klem verwerkt worden.

waterdoorlatende betonstraatstenen met viltjes
    
Onderzoek door ingenieursbureau Tauw heeft uitgewezen dat de drainvoeg ook na tien jaar - zonder onderhoud en met een dubbele vuillast - nog ver boven de norm presteert. In de praktijk volstaat regulier onderhoud, vegen tast de drainvoeg niet aan. Dus geen hoge onderhoudskosten door extra split of herstraten van losliggende stenen.

Naar productselector - DrainwaveXL stenen


2. Hemelwaterafvoertegels: speels afkoppelen

In de openbare ruimte wordt al jaren afgekoppeld of - in nieuwe wijken - niet meer aangekoppeld. Veel gemeenten hebben in hun beleid opgenomen dat hemelwaterafvoer en regenwaterafvoer zichtbaar bovengronds plaatsvindt. Hoe koppel je een regenpijp af? In Beneden-Leeuwen worden de regenpijpen van de woningen aangesloten op een infiltratiebuis met een overloop op de erfscheiding. 

tegel met gootje voor waterafvoer | hemelwaterafvoertegel

De overloop is een waterspuwer in de vorm van een leeuw, een ontwerp van BuroJet. Het regenwater uit deze spuwer loopt over het trottoir via betonnen hemelwaterafvoertegels naar een Wadi. De tegels met speels vormgegeven gootjes zijn ontworpen door Kathlijn de Booij en geproduceerd door Struyk Verwo Infra. 

 Bekijk de video Hemelwaterafvoertegels

Naar productselector - hemelwaterafvoertegels

 

3. Well-O-Well: exfiltratiekolk in tegelformaat

De Well-O-Well is een betonnen uitstroomtegel die gebruikt kan worden bij het afkoppelen van daken en sluit aan op de hier bovengenoemde hemelwaterafvoertegels. Doordat de nauwsluitende betonnen deksel diep in de kolkkop is aangebracht kunnen grote vuildelen niet in de kolk terecht komen. 
 
Uitstroomtegel afkoppelen regenpijp

Een veilig uitstroomsnelheid waarbij de deksel niet omhoog kan komen, is vastgesteld op 1,3 m/s. De Well-O-Well kan op een PVC onderbak of PVC infiltratiekolk Ø 315 mm geplaatst worden of rechtstreeks aangesloten op een PVC buis van Ø 125 mm..