Struyk Verwo Infra

Duurzame leefomgeving

 

De gezondheid in een specifieke woon-, werk- of verblijfsomgeving kan een extra impuls krijgen door overlast van geluid, water en vervuiling direct aan te pakken. Juist betonnen bestrating en haar ongekende functionele mogelijkheden lenen zich bij uitstek om het welzijn in de directe leefomgeving zichtbaar te verbeteren.
 
Street Care van Struyk Verwo Infra bundelt een aantal innovatieve oplossingen en totaalconcepten die problemen als wateroverlast, geluidhinder en bodemvervuiling significant verminderen en een direct merkbare bijdrage leveren aan het woongenot en de leefbaarheid.
 
 

Voor wie en waarom?

1. ondersteunt de ingenieur en opdrachtgever
 • met geverifiëerde producten en concepten die milieugerelateerde problemen oplossen
 • door te investeren in officiële onderzoeken veldtests
 • door hierbij nauw samen te werken met ingenieursbureaus en kennisinstituten


  2. komt opdrachtgever en eindgebruiker tegemoet door:

  • gerichte oplossingen die direct het aantal klachten en kosten voor aanpassingen verlagen en die zorgen voor minder onderhoud 
  • bij te dragen aan een gezond leefklimaat door wegnemen van overlast, verbetering nachtrust
  • het verminderen van de druk op gemeentelijke zorgkosten door een gezondere buitenruimte


          


   Welk aanbod en hoe?

   Struyk Verwo Infra biedt integrale oplossingen gericht op een specifiek milieuprobleem en werkt hierbij samen met andere specialisten als Struyk Verwo Aqua en Drainvast:

   • Easy Flow: afkoppelen door waterdoorlatende bestrating
   • Silent Way: geluidreducerende bestrating conform reken- en meetvoorschriften wet geluidhinder
   • DrainwaveXL: machinaal pakket betonstraatstenen met 12 waterdoorlatende voegen. Hoge infiltratiesnelheid en minder onderhoud
   • Hemelwaterafvoertegels: zichtbaar afkoppelen van regenwater via het trottoir naar wadi of andere infiltratievoorziening
   • Vloeistofdicht: bodembescherming tegen olie, benzine en chemicaliën

    

   Ga naar productselector - thema

   Met welk einddoel?

   Street Care van Struyk Verwo Infra heeft als doel een voor iedereen qua milieu en welzijn vriendelijke en duurzame leefomgeving:

   • zorgeloos: optimaal woon- en leefgenot
   • daadkracht: gesignaleerd locaal probleem direct en gericht oplossen
   • sociaal: toekomstige generaties niet opzadelen met hedendaagse problemen
   • waardevast: aantrekkelijke en duurzame leefomgeving waar je graag wilt wonen

    

   Ga naar inspiratiebank - Street Care