Struyk Verwo Infra

Verkeersveilige situaties

 

Een leefbare openbare ruimte is bereikbaar voor alle mensen en versterkt de sociaal economische samenhang van een buurt of wijk. Verkeersveiligheid, doorstroming en toegankelijkheid staan hier echter vaak op gespannen voet met elkaar.

Onder de naam Street Safe ontwikkelt Struyk Verwo Infra producten en integrale oplossingen die de verkeersontwerper helpen de gulden middenweg te vinden voor alle verkeersdeelnemers. De focus ligt hierbij op de geldende regelgeving en een zevental door het CROW benoemde meest kritische verkeerssituaties.

Bekijk catalogus Verkeersveilige situaties

Voor wie en waarom?

1. biedt de technische ontwerper en uitvoerder:

 • een compleet assortiment voor verkeersveiligheid in de openbare ruimte
 • dat elk product voldoet aan CROW richtlijnen, publicaties en ASVV
 • meedenken bij de planning en uitvoering van het totale ontwerp


 

2. helpt de opdrachtgever en eindgebruiker:

 • geef eenduidig beeld door detaillering zodat weggebruiker weet wat van hem/haar verwacht wordt
 • bescherm ongelijksoortige weggebruikers door scheiding, signalering en snelheidsregulering
 • faciliteer een tijdige oplevering met een minimum aan verkeershinder


 

Welk aanbod en hoe?

Struyk Verwo Infra biedt alle voor kritische verkeerssituaties bestemde producten en elementen, desgewenst turnkey en samengesteld als totaaloplossing

 • betonbanden voor scheiding, geleiding, bushaltes en parkeren
 • geleidelijn-markeringstegels, tekst, cijfer en symbool
 • verkeersdrempels en -plateaus
 • alles voor complete rotondes
 • geprefabriceerde en snel plaatsbare elementen, bijvoorbeeld prefab middengeleiders
 • reflecterende bestrating (Optiflex)
   

Naar productselector - verkeerselementen

Met welk einddoel?

Street Safe van Struyk Verwo Infra vergroot de verkeersveiligheid in de leefomgeving in combinatie met een vlotte doorstroming door de focus te leggen, op de volgens het CROW, meest kritische verkeerssituaties:

 • overzichtelijk parkeren
 • veilig naar school
 • doorstroming èn veiligheid door compleet afgestemde rotondes
 • verkeersremming
 • toegankelijke bushaltes
 • toegankelijke en goed afgeschermde trottoirs en fietspaden
 • industriële en terreinveiligheid


Ga naar inspiratiebank - Street Safe