- Blog

Grasbestrating - de 5 meest gestelde vragen over aanleg en onderhoud

De 5 meest gestelde vragen door gemeenten zijn voorgelegd aan een grasspecialist: Jan van den Boom van Barenbrug.

- Blog

Wat is de MKI-waarde voor betonnen bestrating?

In vrijwel elk bestek is hij tegenwoordig opgenomen: de MKI. Maar wat is het en waarom is de MKI belangrijk?

- Blog

Maak klimaatadaptatie zichtbaar en makkelijk

Wij hebben de afgelopen jaren diverse nieuwe producten ontwikkeld waarmee een woonwijk op een aantrekkelijke wijze afgekoppeld en vergroend ...

- Blog

Goed straatwerk begint bij de basis

In dit blog wordt dieper ingegaan op het ontwerp, aanleg en de eigenschappen van materialen in het straatwerk

- Blog

Zichtbaar duurzaam met solar parkmeubilair

Met het Solar parkmeubilair kunnen we elkaar ontmoeten in de buitenlucht.

- Blog

Een handreiking voor infiltrerende verhardingen

Als leverancier van bestratingsmaterialen krijgen wij steeds vaker vragen over hoe waterinfiltrerende verhardingen ontworpen en aangelegd moeten...

- Blog

Wat is een stil wegdek?

Wat is een stil wegdek en is het mogelijk om asfalt te vervangen door straatstenen in een 30 km/h zone?

- Blog

Sneller laadpunten realiseren met bewoners

In woonwijken met de stoep voor de deur en weinig parkeerruimte valt veel winst te behalen met particuliere laadpunten.

- Blog

Onkruidpreventie door beter straatwerk en meer groen

Simpele oplossingen kunnen bijdragen aan een efficiënter onkruidbeheer en een hogere beeldkwaliteit.

- Blog

Een toegankelijke openbare ruimte is voor iedereen

Ook niet direct voor de hand liggende zaken dragen bij aan de toegankelijkheid van de buitenruimte.

- Blog

Duurzaam betonnen bestrating? Kies voor cementvrij en circulair beton

Door concrete producten en concepten kunnen wij helpen om klimaatdoelstellingen te realiseren op het gebied van circulariteit en CO2-reduct...

- Blog

Stille straatstenen hebben de toekomst

Een nieuwe generatie betonstraatstenen is net zo stil als geluidsreducerend asfalt, met als extra voordeel een veel langere levensduur.